Adres siedziby

PMPG POLSKIE MEDIA SA 

Al. Jerozolimskie 212
Batory Office Building II
02-486 Warszawa 

tel. 22 347 50 00
fax. 22 347 50 01 

 Działalność filmowa:

Ewa Rykaczewska
e.rykaczewska@pmpg.pl