Informacje o spółce

PMPG POLSKIE MEDIA SA 

Al. Jerozolimskie 212
Batory Office Building II
02-486 Warszawa 

NIP: 521-00-88-831
REGON: 010768408
KRS: 0000051017 

Kapitał zakładowy: 72 752 214 PLN
Kapitał wpłacony: 72 752 214 PLN