Grupa Kapitałowa

W skład Grupy Kapitałowej wchodzi Platforma Mediowa Point Group S.A. oraz następujące spółki zależne i stowarzyszone: 

 

 

jednostka

siedziba

zakres działalności

procentowy udział
Grupy w kapitale

 

 

31.03.2016  

 

31.12.2015  

spółki zależne objęte konsolidacją metodą pełną

AWR "Wprost" sp. z o.o.

Warszawa

działalność reklamowa, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

 

90%

90%

Distribution Point Group sp. z o.o

Warszawa

reklama, wydawanie i dystrybucja książek, gazet, czasopism, kolportaż

100 %

100 %

New Media Point Group

sp. z o.o.

Warszawa

wydawanie książek, gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych

100%

100%

Orle Pióro sp. z o.o.

Warszawa

wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

32,1%

47,2%

 

Spółki zależne i stowarzyszone bezpośrednio i pośrednio nie objęte konsolidacją

BeColour sp. z o.o. (1)

Warszawa

działalność poligraficzna

35%

35%

Index Copernicus sp. z o.o. (1)

Warszawa

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności, wydawanie książek, czasopism

4,21%

4,21%

Film Point Group sp. z o.o. (1)

Warszawa

produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

35%

35%

One Group sp. z o.o. (1)

Warszawa

usługi zarządzania stronami internetowymi

40,3%

40,3%

Bluetooth and Marketing Services sp. z o.o. w likwidacji (1)

Warszawa

reklama, badanie rynku, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności

100%

100%

Gretix sp. z o.o.  w likwidacji (1)

Warszawa

działalność telekomunikacyjna, transmisja, przetwarzanie danych

67%

67%

Moneyzoom s.a. (1)

Warszawa

działalność związana z oprogramowaniem

44,3%

44,3%