Kim jesteśmy?

PMPG Polskie Media SA (Platforma Mediowa Point Group) to spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW: POINTGROUP). Działa na rynku mediów od 1998 r., początkowo jako wydawca magazynu studenckiego „?dlaczego". W 2006 r. PMPG odkupiła od funduszu inwestycyjnego Barrings magazyn MACHINA. W 2007 od grupy Hachette Filipacchi - miesięcznik FILM. Pod koniec 2009 r. PMPG kupiła 80 proc. udziałów w AWR WPROST. Od stycznia 2013 r. spółka jest również udziałowcem Orle Pióro sp. z o.o.  - wydawcy tygodnika  "Do Rzeczy".

Przeprowadzony przez PMPG relaunch WPROST doczekał się m.in. wyróżnienia w wydaniu tematycznym „Media & Marketing Polska" „Wydawcy 2011". W 2011 r. PMPG uzyskała licencję na wydanie polskiej edycji magazynu Bloomberg Businessweek, która była pierwszą międzynarodową licencją przyznaną od czasu zakupu tygodnika Businessweek przez Bloomberg LP. PMPG wydawała „Bloomberg Businessweek Polska" od września 2011 r. do października 2012 r.

Do Grupy Kapitałowej PMPG należą dzisiaj m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST, wydawca najbardziej opiniotwórczego polskiego tygodnika - tygodnika WPROST oraz spółka Orle Pióro, wydawca „Tygodnika Do Rzeczy" Pawła Lisickiego oraz magazynu „Historia Do Rzeczy". 

Tygodnik WPROST to jeden z wiodących ogólnopolskich tygodników społeczno-informacyjnych. Ukazuje się od 1982 rWPROST jest najbardziej opiniotwórczym polskim tygodnikiem. 

Tygodnik Do Rzeczy to ukazujące się od końca stycznia 2013 r. pismo konserwatywno-liberalne, które ma być wyrazistym głosem w debacie publicznej. Na łamach „Do Rzeczy" publikują dziennikarze związani wcześniej z tygodnikiem "Uważam Rze", m.in.: Paweł Lisicki, Bronisław Wildstein, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Semka, Cezary Gmyz, Piotr Gabryel, Marek Magierowski, Andrzej Horubała, Waldemar Łysiak, Tomasz Wróblewski. Od marca ukazuje się także magazyn „Historia Do Rzeczy". Stałymi felietonistami pisma są m.in.: Wiktor Suworow, Krzysztof Masłoń, Sławomir Cenckiewicz,  Sławomir Koper, Bronisław Wildstein, Rafał A. Ziemkiewicz.