Wprost

Wprost

Wprost - ogólnopolski tygodnik społeczno-informacyjny. Ukazuje się od 1982 r. Słynie z odważnych tematów podejmowanych na jego łamach, a także oryginalnych, czasami kontrowersyjnych okładek. Od 1991 roku przyznaje najbardziej prestiżowe w Polsce wyróżnienie o charakterze społeczno-politycznym Człowiek Roku Wprost. Jego laureatami są prezydenci i premierzy RP, politycy, nobliści, a także osobistości ze świata. WPROST przyznaje również Nagrody Kisiela

Historia

Pierwszy numer tygodnika WPROST ukazał się 5 grudnia 1982 roku. Wówczas było to wydawane w Poznaniu pismo społeczno-polityczne o tematyce regionalnej. Stąd lwia część nakładu sprzedawana była w Wielkopolsce. W 1989 roku WPROST stał się tygodnikiem ogólnopolskim, zdobywając nowych czytelników i pozycję największego opiniotwórczego tygodnika w kraju. Od listopada 2000 r. siedzibą WPROST jest Warszawa. Od stycznia 2010 r. wydawcą WPROST jest Platforma Mediowa Point Group. 

Cytowania

Według rankingów cytowalności opracowywanych przez Instytut Monitorowania Mediów, w 2011 r. tygodnik WPROST był najczęściej cytowanym przez inne media tygodnikiem opinii, co czyni go niekwestionowanym liderem w tym segmencie.

Czytelnicy

Co czwarty czytelnik WPROST (24 proc.) to mieszkaniec dużego, ponad półmilionowego miasta; połowa z nich (49,7 proc.) ma wyższe wykształcenie; co piąty (21 proc.) to dyrektor lub właściciel prywatnej firmy. Prawie dwie trzecie naszych czytelników ma mniej niż 44 lata.

Wydarzenia

Każdego roku kolegium redakcyjne przyznaje tytuł Człowieka Roku. Zostaje nim osoba, która w mijającym roku "wywarła największy wpływ na polską rzeczywistość" - takie kryterium przyjęło kolegium redakcyjne przy dokonywaniu wyboru Człowieka Roku. W czerwcu tygodnik publikuje listę 100 najbogatszych Polaków. Lista jest najpełniejszym zestawieniem fortun najbogatszych Polaków. Na prezentowane w niej ustalenia często powołuje się prasa krajowa i zagraniczna. W grudniu 2010 r. nowy wydawca tygodnika reaktywował przyznawane w latach 1990-2006 Nagrody Kisiela.

 

Biuro Reklamy „Wprost”

Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa (Batory Office Building II)

http://www.wprost.pl/reklama/

Szczegółowych informacji udziela Biuro Reklamy pod adresem e-mail reklama@wprost.pl
lub numerem telefonu +48 (22) 347 50 00

Informacje nt. reklamy w serwisie internetowym wprost.pl
można uzyskać pod adresem e-mail reklama_online@wprost.pl