Komunikaty giełdowe

instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2024

Tytuł raportu: Data: 23.05.2024 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2024 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01...

Zobacz więcej
instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Skonsolidowany raport roczny SRR 2023

Tytuł raportu: Data: 25.04.2024 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny SRR 2023 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2023 2022 2023 2022 AKTYWA, RAZEM 42 131,00 40 198,00 9 690,00 8 571,00 AKTYWA OBROTOWE 22 998,00 22 585,00 5 289,00 4 816,00 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 8 608,00 8 867,00 1 980,00 1 891,00 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2 286,00 507,00 526,00...

Zobacz więcej
instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Raport roczny RR 2023

Tytuł raportu: Data: 25.04.2024 r. Numer raportu: Raport roczny RR 2023 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2023 2 022 2023 2 022 AKTYWA, RAZEM 40 896,00 38 047,00 9 406,00 8 112,00 AKTYWA OBROTOWE 14 632,00 12 991,00 3 365,00 2 770,00 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 5 148,00 4 114,00 1 184,00 877,00 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2 158,00 143,00 496,00 30,00 ZOBOWIĄZANIA...

Zobacz więcej
instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji własnych przez Emitenta

Tytuł raportu: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji własnych przez Emitenta Data: 26.03.2024 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2024 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji własnych przez Emitenta Podstawa prawna Art. ...

Zobacz więcej
instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji Własnych

Tytuł raportu: Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Data: 25.03.2024 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2024 Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki pod firmą...

Zobacz więcej
instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Nabycie akcji własnych

Tytuł raportu: Nabycie akcji własnych Data: 18.03.2024 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2024 Nabycie akcji własnych Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent] informuje, że w dniu 18 marca 2024 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie...

Zobacz więcej