Komunikaty giełdowe

instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023

Tytuł raportu: Data: 21.09.2023 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022 SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 22 750 21 851 4 932 4 707 ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -422 1 960 -91 422...

Zobacz więcej
instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

Tytuł raportu: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta Data: 08.09.2023 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2023 Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu...

Zobacz więcej
instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Tytuł raportu: Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Data: 23.08.2023 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2023 Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. ...

Zobacz więcej
instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji Własnych

Tytuł raportu: Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Data: 21.08.2023 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2023 Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki pod firmą...

Zobacz więcej
instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Tytuł raportu: Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Data: 14.08.2023 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2023 Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. ...

Zobacz więcej
instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Nabycie akcji własnych

Tytuł raportu: Nabycie akcji własnych Data: 14.08.2023 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2023 Nabycie akcji własnych Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent] informuje, że w dniu 14 sierpnia 2023 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie...

Zobacz więcej