Komunikaty giełdowe

instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Nabycie akcji własnych

Tytuł raportu: Nabycie akcji własnych Data: 17.06.2024 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2024 Nabycie akcji własnych Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent] informuje, że w dniu 17 czerwca 2024 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie...

Zobacz więcej
instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Nabycie akcji własnych

Tytuł raportu: Nabycie akcji własnych Data: 11.06.2024 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2024 Nabycie akcji własnych Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent] informuje, że w dniu 10 czerwca 2024 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie...

Zobacz więcej
instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku

Tytuł raportu: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku Data: 31.05.2024 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2024 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku Podstawa prawna Art. ...

Zobacz więcej
instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna

Tytuł raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna Data: 31.05.2024 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna Podstawa prawna Art. ...

Zobacz więcej
instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2024

Tytuł raportu: Data: 23.05.2024 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2024 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01...

Zobacz więcej
instrumenty-finansowe-z-roznymi-rodzajami-wskaznikow-w-tym-analiza-wolumenu-do-profesjonalnej-analiz

Skonsolidowany raport roczny SRR 2023

Tytuł raportu: Data: 25.04.2024 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny SRR 2023 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2023 2022 2023 2022 AKTYWA, RAZEM 42 131,00 40 198,00 9 690,00 8 571,00 AKTYWA OBROTOWE 22 998,00 22 585,00 5 289,00 4 816,00 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 8 608,00 8 867,00 1 980,00 1 891,00 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2 286,00 507,00 526,00...

Zobacz więcej