Rada Nadzorcza

Aktualna kadencja Rady Nadzorczej wygasa w dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2025 (najpóźniej 30 czerwca 2025 roku)


Tomasz Biełanowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 9 lipca 2007 roku.

Obecnie – od sierpnia 2017 roku - pełni funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu w G-Rock Limited (Goldensandbank) z siedzibą w Gibraltarze. Wcześniej – w latach 2011-2017 - pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu w FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie. W przeszłości pracował w Departamentach Skarbu Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A., PKO Banku Polskiego S.A.  i ABN Amro Banku, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż obligacji. Pracował również jako zarządzający portfelem obligacji w PTE Kredyt Banku S.A.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończył również studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 


Michał M. Lisiecki
Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 1 maja 2019 roku.

Wydawca, menadżer, przedsiębiorca, ekspert rynku mediów i komunikacji marketingowej. Założyciel grupy kapitałowej firm notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - PMPG Polskie Media (GPW: PMPG). Należą do niej m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST, wydawca najbardziej opiniotwórczego polskiego tygodnika - tygodnika WPROST oraz spółka Orle Pióro, wydawca „Tygodnika Do Rzeczy" Pawła Lisickiego oraz magazynu „Historia Do Rzeczy".

Lisiecki miał 17 lat, gdy założył swoją pierwszą firmę. Na studiach wyjechał do Wielkiej Brytanii. Uczestniczył również w wielu seminariach menadżerskich. Był również na programach organizowanych przez Harvard Business School i międzynarodową, prestiżową organizację dla przedsiębiorców Young Presidents Organization (YPO). Do rodzinnego Szczecina wrócił z dwudziestoma tysiącami złotych oraz inspiracjami z dwóch biografii przedsiębiorcy – Richarda Bransona, który budowę swojego imperium rozpoczął od wydawania magazynu studenckiego, oraz międzynarodowego wydawcy Ruperta Murdocha. W 1997 r. postanowił wydawać własną gazetę. Rok później wyszedł pierwszy numer magazynu studenckiego, od którego zaczęła się historia PMPG Polskie Media.

W 2006 r. PMPG odkupiła po brytyjskim funduszu inwestycyjnym Barrings magazyn MACHINA. W 2007 od francuskiej grupy Hachette Filipacchi, kupiła miesięcznik FILM. Pod koniec 2009 r. PMPG kupiła 80 proc. udziałów w AWR WPROST – wydawcy „Wprost”. Tygodnik „Wprost” ukazuje się od grudnia 1982 r. Jest jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce. W 2011 r. PMPG uzyskała licencję na wydanie polskiej edycji magazynu Bloomberg Businessweek, która była pierwszą międzynarodową licencją przyznaną od czasu zakupu tygodnika Businessweek przez korporację Bloomberga. PMPG wydawała „Bloomberg Businessweek Polska” od września 2011 r. do października 2012 r. Premiera tygodnika miała miejsce na Międzynarodowym Forum Ekonomiczny w Krynicy, które Lisiecki wspiera od kilkunastu lat. Spółka licencję na wydawanie BBWP odsprzedała spółce wydającej dziennik „Rzeczpospolita”.

W końcu 2012 r. Lisiecki wraz z Pawłem Lisickim (byłym redaktorem naczelnym dziennika „Rzeczpospolita”) oraz byłymi dziennikarzami tygodnika „Uważam Rze” założył spółkę Orle Pióro, która od 2013 r. jest wydawcą tygodnika „Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”. Brand „Do Rzeczy” to dziś jeden z największych ośrodków myśli konserwatywnej w Polsce. 

W 2003 roku Michał Lisiecki został najmłodszym członkiem Klubu Polskiej Rady Biznesu, był członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wraz z rozpoczęciem wydawania tygodników opinii, w celu uniknięcia konfliktu interesów, zrezygnował z członkostwa w większości organizacji do których należał. Pozostał członkiem prestiżowej YPO (Young Presidents Organization) światowej organizacji liderów biznesu, zrzeszającej ponad 27 tysięcy członków ze 130 państw, do której dołączył również jako jeden z jej najmłodszych członków w owym czasie.

W grudniu 2015 r. otrzymał specjalne wyróżnienie Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – Stowarzyszenia Historyczno-Społecznego. Wyróżnienie przyznano Lisieckiemu w uznaniu "szczególnej służby Polsce zgodnej z przesłaniem ostatniego Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego - niesienia wysoko polskiej flagi". „Wysoko nieść biało-czerwoną to znaczy być ze swojej polskości dumnym i o Polskę się troszczyć, mieć jej dobro przed sobą, ponad dobro własne i własny spokój. W tym wymiarze przesłanie prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego realizuje Michał Maciej Lisiecki, przedsiębiorca, który za cel postawił sobie zachowanie polskości w mediach. Wydawca, który jak mało kto rozumie, że media reprezentują nie tylko kapitał, który za nimi stoi, ale i interesy tego kapitału” – mówił w laudacji prof. Wiesław Jan Wysocki, prezes zarządu Instytutu.

W 2016 r. został pierwszym laureatem Nagrody From The Depths im. Leopolda Tyrmanda, ustanowionej przez syna pisarza – Matthew Tyrmanda. Nagroda jest wyrazem wdzięczności dla osób, które stawiają prawdę oraz wewnętrzny kompas moralny wyżej niż ryzyko finansowe, zawodowe czy utratę reputacji.

W tym samym roku Michał M. Lisiecki otrzymał Złotą Odznakę Honorową Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie za realizację w działalności stworzonej przez niego spółki myśli Marszałka: „W każdym narodzie ceniona jest tylko jego niezależność”. Przyznanie nagrody Lisieckiemu stanowiło odstępstwo od reguł Instytutu, który nagrodę przyznaje głównie osobom mieszkającym i działającym poza granicami Polski. 

Był członkiem Środowiskowej Rady Konsultacyjnej ds. Młodzieży działającej w ramach Narodowej Rady Integracji Europejskiej. W 2002 roku odznaczony tytułem Menadżera Roku miesięcznika Home&Market oraz nagrodą „The Art Of Business” przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu.

Lisiecki jest jednym z fundatorów Memoriału Wolnego Słowa, powstałego na ulicy Mysiej, w miejscu dawnego urzędu cenzury. 

W 2010 roku przywrócił nagrodę im. Kisiela, wyróżnienie ustanowione przez Stefana Kisielewskiego pod patronatem Tygodnika Wprost – będącego jednym z najcenniejszych, prywatnych wyróżnień w Polsce.

Michał M. Lisiecki jest współinicjatorem i fundatorem nagrody Wizjonerzy XXI wieku tygodnika „Wprost”, która jest przyznawana osobom, które w życiu zawodowym działają z pasją, realizują swoje wizje i są nastawione na odnoszenie sukcesów. Z jego inicjatywy powołano do życia wiele nagród m.in. Orły Wprost, Strażnik Pamięci,  100% Polski Produkt, czy też kontynuowano wręczanie prestiżowych nagród jak Człowiek Roku Tygodnika Wprost, Machinery, Machina Design, Złote Kaczki. Lisiecki zasiada lub zasiadał w kapitułach tych przedsięwzięć. 

Z Matthew Tyrmandem był inicjatorem Round Table Mixer RTMx. W grudniu 2014 roku w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja RTMx, a ideą tego przedsięwzięcia była chęć wykreowania przestrzeni do dyskusji dla przedsiębiorczych i odnoszących sukcesy przedstawicieli polityki, biznesu i mediów. RTMx było zalążkiem wielu interesujących spotkań i paneli dyskusyjnych oraz międzynarodowej inicjatywy #PALS – Polish American Leadership Summit, która z ogromnym sukcesem odbyła się w 2018 roku w Miami m.in. w Mar-a-Lago – letniej rezydencji Prezydenta Donalda Trumpa. W roku 2019 zostały poczynione przygotowania do kolejnej edycji tego przedsięwzięcia, które zgromadziło ponad 800 uczestników z Polski i USA.

Jest współtwórcą wielu przedsięwzięć gospodarczych jak również takich, które mają charakter non-profit. Wymienić można choćby telewizję dla inwestorów Investorzy.tv, firmę telekomunikacyjną TelecomMedia, czy międzynarodową bazę czasopism naukowych: Index Copernicus International.

Jako przedsiębiorca i ekspert uczestniczy w wielu konferencjach, zasiada w kapitułach i stowarzyszeniach, jest komentatorem bieżących wydarzeń na rynku mediów, a także recenzentem publikacji. Wspierał założenie wielu przedsiębiorstw i organizacji. Uczestniczył w inicjatywach charytatywnych – fundując wraz z małżonką m.in. przewoźny inkubator dla ratowania życia noworodków. W czasach studenckich działał w takich organizacjach jak AIESEC, ELSA, Ogólnopolski Samorząd Studencki czy stowarzyszenie MONSSUN. Z fundacją Crescendum Est Polonia (tłum. Rozwijaj się Polsko) i Ministerstwem Edukacji był inicjatorem rozwoju programów stypendialnych dla studentów. Szkołę średnią – Trinity Episcopal High School ukończył w USA w ramach Polsko-Szwedzko-Amerykańskego programu międzynarodowej wymiany studentów.

Studiował Handel Zagraniczny i Biznes Międzynarodowy w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie i na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracę obronił z wyróżnieniem. Był stypendystą fundacji Batorego i delegatem uczelni na międzynarodową konferencję ONZ w Istambule.

Do marca 2019, przez ponad 20 lat, aktywnie pełnił funkcje zarządcze w większości firm, które współtworzył.       13  marca 2019 roku został zatrzymany i był bezprawnie przetrzymywany w areszcie przez 21 dni. Sprawę opisał   w swoim felietonie „Dziękuję tym, którzy me mnie wierzyli”. W jego imieniu wstawiło się wiele osób, wielu z nich udzieliło listów poręczających. W jego sprawie interweniowała między innymi Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.  Felieton: https://www.wprost.pl/blogi/michal-lisiecki/10205893/dziekuje-tym-ktorzy-we-mnie-wierzyli.html

Oficjalny profil na FB: www.facebook.com/MMLisiecki/

LinkedIn: www.linkedin.com/in/mmlisiecki

Twitter: www.twitter.com/mmlisiecki


Michał Krzyżanowski –- Członek niezależny

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu firmą, szczególnie w zakresie finansów i administracji. Osiągał liczne sukcesy w przeprowadzaniu zmian organizacyjnych i procesów restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w wyznaczaniu celów i misji firm. Z powodzeniem tworzył plany strategiczne, finansowe i rozwojowe, realizował działania operacyjne.

Obecnie zarządza finansami spółki Polski Bazalt SA i Mennica-Metale Sp. z o.o. W latach 2018-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Fundusz Private Equity S.A., gdzie odpowiedzialny jest za przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej spółki – zarządzanie finansowe; stworzenie strategii firmy – w zakresie zarządzania, finansów i marketingu oraz uporządkowanie struktury spółki – bieżące zarządzanie spółką.

W latach 2017-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki WOLFS Technology Fund S.A. (dawniej Graphic S.A.), gdzie odpowiadał za reorganizację firmy, zmianę profilu działalności na zarzadzanie nieruchomościami i działalność deweloperską. W latach 2016-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki WOLFS Corporation S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie operacyjne, finansowe, prawne i administracyjne w organizacji. W latach 2011-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki QUEST Change Managers Sp. z o.o., gdzie odpowiedzialny był za zarządzanie operacyjne, finansowe, prawne i administracyjne w organizacji. W latach 2013-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w spółce ABM Solid S.A. (w upadłości układowej), gdzie odpowiedzialny był za restrukturyzację i reorganizację przedsiębiorstwa. W latach 1995-2011 pełnił funkcje Dyrektora Finansowego (do 2006 roku) oraz Wiceprezesa Zarządu (od roku 2006) w spółce Warbud Beton S.A., gdzie odpowiedzialny był m.in. za zarządzanie strategiczne oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością spółek zależnych; przeprowadzanie zmian organizacyjnych i restrukturyzacji; tworzenie i realizację długofalowej strategii rozwoju firmy; opracowywanie i realizację projektów rozwojowych i inwestycyjnych firmy; tworzenie polityki finansowej firmy; tworzenie i wdrażanie prognoz oraz strategii finansowych.

Pan Michał Krzyżanowski – posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie na kierunku Zarządzania Biznesem. Uzyskał tytuł doktora w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Ekonomia.


Piotr Piaszczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny.  W działalności prawniczej specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz prawie gospodarczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu, likwidatora oraz członka rady nadzorczej spółek. 

Ze spółką PMPG Polskie Media S.A. jest związany od roku 2008. Zajmował stanowiska Prawnika (do roku 2014), Radcy Prawnego (od 2014 do 2019 roku), Dyrektora do spraw korporacyjnych i relacji z inwestorami (od 2018 do 2019 roku) oraz Członka Zarządu (od 2019 do 2020 roku).


Grzegorz Lewko - Członek niezależny

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, specjalizacja odnowa-psychosomatyczna.

Pan Grzegorz Lewko jest przedsiębiorcą. Od początku kariery zawodowej związany jest z branżą spożywczą, a od ponad 10 lat z branżą e-commerce. Z sukcesem współtworzył i rozwijał przedsięwzięcia związane z wprowadzaniem produktów i usług na krajowy i zagraniczne rynki, a także z budowaniem baz odbiorców w Internecie. 

Doświadczenie zawodowe:
2003 – 2004 – Regis Sp. z o.o., specjalista do spraw handlowych – współpraca przy tworzeniu jednej z pierwszych polskich marek suplementów diety i żywności funkcjonalnej „Activita” (obecnie „Activlab”).
2004 – 2019 – Własna działalność gospodarcza – stworzenie i prowadzenie sieci specjalistycznych sklepów z suplementami diety powiązanych z doradztwem dietetycznym.
2010 – 2019 – Własna działalność gospodarcza – wprowadzenie na rynek własnej marki suplementów diety This is BIO™.
2019 – obecnie – Cap Martin Sp. z o.o., Prezes Zarządu – kontynuacja i rozwój projektu This is BIO™.


Andrzej Chmiel

Menedżer i przedsiębiorca z ponad 25 letnim doświadczeniem. Przez 13 lat był związany z marką Pepsi-Cola, pełniąc latach 2002-2008 funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za marketing w Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. i odpowiadał m.in. za opracowanie i realizację planów marketingowych firmy w Polsce i krajach bałtyckich. Wcześniej pełnił funkcję marketing managera Central Europe Group Pepsi Americas w Budapeszcie. Odpowiadał m.in. za wprowadzenie nowych produktów Pepsi na rynki polski, węgierski, czeski i słowacki. Jako Business Developement Manager Pepsi-Cola General Bottlers Poland prowadził projekty akwizycji na rynku napojów chłodzących w Polsce. W latach 90. był brand managerem w PepsiCo Trading Poland sp. z o.o.


Po odejściu z korporacji tworzył i finansował start up’y najpierw Direct One a potem MoneyZoom wprowadzając na rynek porównywarki finansowe i ubezpieczeniowe oraz aplikacje mobilne umożliwiające zarządzanie finansami osobistymi.

W roku 2008 został powołany do Rady Nadzorczej PMPG Polskie Media.

W latach 2010-2012 oraz 2016-2020 pełnił funkcje związane z zarządzaniem marketingiem w PMPG.

W październiku 20020 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu AWR Wprost, które piastował do stycznia 2022 roku.

Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne, ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. W trakcie studiów uzupełniał edukację i odbywał praktyki w Stanach Zjednoczonych.