Raporty

Raporty bieżące

PMPG social

Nabycie akcji własnych

Tytuł raportu: Nabycie akcji własnych Data: 17.06.2024 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2024 Nabycie akcji własnych Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent] informuje, że w dniu 17 czerwca 2024 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie...

Zobacz więcej
PMPG social

Nabycie akcji własnych

Tytuł raportu: Nabycie akcji własnych Data: 11.06.2024 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2024 Nabycie akcji własnych Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent] informuje, że w dniu 10 czerwca 2024 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie...

Zobacz więcej
PMPG social

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku

Tytuł raportu: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku Data: 31.05.2024 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2024 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku Podstawa prawna Art. ...

Zobacz więcej
PMPG social

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna

Tytuł raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna Data: 31.05.2024 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna Podstawa prawna Art. ...

Zobacz więcej
PMPG social

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji własnych przez Emitenta

Tytuł raportu: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji własnych przez Emitenta Data: 26.03.2024 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2024 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji własnych przez Emitenta Podstawa prawna Art. ...

Zobacz więcej
PMPG social

Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji Własnych

Tytuł raportu: Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Data: 25.03.2024 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2024 Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki pod firmą...

Zobacz więcej