Index Copernicus International połączy się z Internetowym Domem Handlowym

Index Copernicus International połączy się z Internetowym Domem Handlowym

Index Copernicus International SA (NC: INDEXCOPERNICUS, ICI) podpisał list intencyjny ze spółką Internetowy Dom Handlowy S.A. (IDH), na mocy którego dojdzie do połączenia obu podmiotów. ICI skieruje do akcjonariuszy IDH oferty objęcia nowej emisji spółki. Jednocześnie ICI odkupi od obecnych akcjonariuszy akcje IDH.

W ciągu 14 dni strony powinny podpisać umowę, która określi szczegóły inwestycji. Podpisanie umowy zakończy etap poszukiwania inwestora strategicznego przez ICI, które rozszerzy swój zakres działalności na dynamiczny rynek e-commerce, a jednocześnie pozyska środki finansowe na dalszy rozwój.

Zawarcie umowy inwestycyjnej będzie możliwe po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ICI uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego co najmniej o kwotę nie wyższą niż 64.085.341,00 zł), to jest do kwoty nie wyższej niż 71.861.179,00 zł.

IDH prowadzi działalność na bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce. Potencjał tego rynku najlepiej obrazuje dysproporcja pomiędzy udziałem e-commerce w wartości sprzedaży detalicznej ogółem pomiędzy Polską, gdzie wynosi on 3 proc., a  Europą Zachodnią, gdzie jest to 10 proc. Można założyć, że ten dystans będzie ulegał szybkiemu zmniejszeniu. Jednocześnie w Polsce lawinowo rośnie liczba firm  prowadzących sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Tylko w 2010 r. liczba sklepów internetowych w Polsce wzrosła o 27%, do ponad 9,6 tys. Analitycy szacują wartość tego segmentu rynku na ok. 7, 5 mld zł. Do tego należy doliczyć ponad 7 mld zł pochodzących ze sprzedaży za pośrednictwem portali aukcyjnych.

O Internetowym Domu Handlowym:

Internetowy Dom Handlowy S.A. powstał z przekształcenia w 2010 roku w spółkę akcyjną spółki PMA Invest Sp. z o.o. Od początku swojego istnienia zajmował się sprzedażą przez Internet różnych produktów, od książek przez płyty z filmami i muzyką, aż do zabawek, kosmetyków i artykułów kolekcjonerskich, obrazów, monet zapalniczek i piór. Obecnie IDH dysponuje unikalną technologią i systemem Extended Sites, poprzez który prowadzi 8 sklepów własnych i aż 70 sklepów partnerskich. Extended Sites umożliwia uruchomienie i jednoczesne prowadzenie dowolnej ilości sklepów internetowych, bazujących na wspólnej bazie produktów, ale prezentujących ją w indywidualny, dostosowany do potrzeb odbiorcy, sposób. Wśród sklepów własnych IDH są: stereo.pl, bileteria.pl, pstryk.pl, edvd.pl, ezabawki.pl, mareno.pl, sklepkolekcjonera.pl oraz serwis z ofertami specjalnymi – tylkodzisiaj.pl.

W ciągu kilkunastu miesięcy swojego działania Internetowy Dom Handlowy stał się już znaczącym konkurentem dla największych firm w branży e-commerce w Polsce. Jeszcze w tym roku spółka planuje udział w kilku unikalnych i innowacyjnych projektach internetowych.

O Index Copernicus International:

Index Copernicus to platforma, która  gromadzi, porządkuje i ocenia zasoby naukowe. Wyróżnikiem jest  opracowany i opatentowany w USA wieloparametryczny system oceny potencjału naukowego poszczególnych użytkowników (Personal Impact Factor), grup badawczych, instytucji oraz  czasopism naukowych. Platforma Index Copernicus umożliwia również realizację wspólnych projektów badawczych (Vitual Research Group) oraz wspiera proces wydawniczy czasopism naukowych (Publisher Panel). Jednym z projektów realizowanych przez Index Copernicus International SA jest Lokalny System Index Copernicus. System pozwala na zarządzanie nauką oraz karierą naukową pracowników wyższych uczelni i jednostek badawczych. Unikalną wartością systemu Index Copernicus, która odróżnia go od standardowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem i czyni użytecznym narzędziem pracy dla osób zarządzających uczelniami oraz jednostkami badawczymi, są autorskie rozwiązania w zakresie ewaluacji instytucji naukowych oraz pracowników naukowych.

O PMPG SA:

Obecnie strategicznym udziałowcem w spółce Index Copernicus International jest Platforma Mediowa Point Group (GPW: POINTGROUP, PGM), która posiada 25,94 proc. akcji ICI. PMPG jest polskim holdingiem medialnym. Rozpoczęła działalność w 1997 r. jako wydawca magazynu studenckiego „?dlaczego”. Od ponad 13 lat konsekwentnie realizuje strategię rozwoju w obszarze mediów i marketingu, inwestując w rozwój kolejnych przedsięwzięć oraz konsekwentnie rozszerzając zakres usług. Od końca 2006 r. Platforma Mediowa Point Group jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2010 r. spółka jest wydawcą tygodnika WPROST. Ponadto w portfolio PMPG SA znajdują się magazyny „Machina”, „Film” i „?dlaczego” oraz serwisy internetowe, m.in. Wprost24.pl, Sport24.pl, Dlaczego.com.pl, Ototrend.pl.