Internetowy Dom Handlowy łączy się z Index Copernicus International

Internetowy Dom Handlowy łączy się z Index Copernicus International

Będą dwie linie biznesowe. Dobre prognozy e-commerce

Index Copernicus International SA (NC: INDEXCOPERNICUS, ICI) łączy się z Internetowym Domem Handlowym S.A. (IDH). Obie spółki podpisały w poniedziałek umowę inwestycyjną, która kończy etap poszukiwania inwestora strategicznego przez ICI.

Po połączeniu obu firm Index Copernicus rozszerzy swój zakres działalności o segment  e-commerce, kontynuując jednocześnie prace nad rozwojem systemów do zarządzania nauką. Spółka, która docelowo, po zrejestrowaniu emisji, zmieni nazwę na Internetowy Dom Handlowy, będzie prowadziła dwie linie biznesowe – sprzedażową oraz związaną z zarządzaniem nauką.

„Index Copernicus International jako projekt systemu do zarządzania nauką i karierą naukową jest doskonałym projektem, który wyprzedza swój czas. Jego rozwój wymaga jednak stałych nakładów, a stopa zwrotu z inwestycji może być dla akcjonariuszy atrakcyjna dopiero w długim okresie. Dlatego konieczne stało się pozyskanie dla ICI inwestora strategicznego, którego działalność już dziś będzie atrakcyjna i przyniesie wzrosty w krótszym czasie” – mówi Michał M. Lisiecki, prezes Zarządu Platformy Mediowej Point Group (GPW: POINTGROUP, PGM), dotychczasowego inwestora strategicznego ICI. Po emisji udział PMPG w akcjonariacie ICI spadnie do kilku proc. Lisiecki podkreśla, że IDH  spełnia wszystkie kryteria atrakcyjności – działając na dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce, może pozyskiwać środki na rozwój niekomercyjnej działalność spółki, a jednocześnie obie linie biznesowe w ramach nowej spółki będą mogły wzajemnie korzystać ze swoich rozwiązań i know-how w zakresie technologii.

Dla IDH istotny jest fakt, że w wyniku odwrotnego przejęcia ICI, spółka będzie notowana na rynku New Connect i będzie miała możliwość pozyskiwania środków na rozwój. „Ponadto partnerstwo z Platformą Mediową Point Group, która ma kompetencje w zakresie komunikacji marketingowej i reklamy zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w tzw. nowych mediach i która rozbudowuje swoje portfolio w Internecie, pozwoli IDH na realizację kampanii reklamowych, które podniosą rozpoznawalność marki oraz zwiększą grono klientów sklepów należących i powiązanych z IDH” – mówi Dariusz Leśniak-Paduch, przewodniczący Rady Nadzorczej IDH.

Ze swoją ofertą, która obejmuje zarówno produkty masowe, powszechnie kupowane przez Internet, jak i towary kolekcjonerskie, specjalistyczne, przeznaczone dla pasjonatów i hobbystów, IDH ma szansę stać się jednym z głównych beneficjentów rozwoju rynku e-commerce w Polsce. A ten wkroczył w etap stabilnego wysokiego wzrostu. Analitycy oceniają, że w 2010 roku branża wygenerowała przychód o wartości 15,5 mld złotych. To o ponad 2 mld zł więcej niż w roku 2009. Na tę liczbę składa się handel za pośrednictwem sklepów internetowych oraz Allegro, które ma nadal ponad 50% udziałów. Prognozy mówią, że 2011 będzie jeszcze lepszy. Według badań, same e-sklepy w Polsce w roku 2011 zwiększą sprzedaż o 1 mld złotych - do 7,5 mld zł.

W ubiegłym roku w sklepach internetowych Polacy wydali średnio 367 euro. Kupili za nie 16 produktów. W Europie poziom wydatków wynosił średnio 1072 euro (za 25 produktów). Ale dynamika wzrostu internetowego rynku zakupów jest u nas najbardziej imponująca – przekracza 30 proc. Biorąc pod uwagę, że handel online stanowi u nas ok. 2,5 proc. sprzedaży detalicznej w ogóle, a w krajach najbardziej nasyconych Internetem odsetek ten sięga 10 proc. i nadal szybko rośnie – perspektywy branży e-commerce są bardzo optymistyczne.

Dla Index Copernicus International pozyskanie inwestora strategicznego kończy etap reorganizacji i restrukturyzacji spółki. W ramach niekomercyjnej linii biznesowej spółka będzie realizowała strategię „Index Copernicus International partnerem w zarządzaniu nauką” oraz rozwijała system do ewaluacji i zarządzania nauką. „ICI pozostanie partnerem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie pt. "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym" w ramach poddziałania 4.1.3 “Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – mówi Mirosław Rek, prezes Zarządu ICI. W ramach projektu głównym zadaniem ICI jest zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznego systemu dokonującego analizy publikacji naukowych i technologicznych oraz oceny dorobku naukowego. Powiązanie z IDH pozwoli ICI na rezygnację z działalności pobocznej w stosunku do core biznesu spółki, której wysoka kosztochłonność istotnie obniżała rentowność spółki.

O Internetowym Domu Handlowym:

Internetowy Dom Handlowy S.A. powstał z przekształcenia w 2010 roku w spółkę akcyjną spółki PMA Invest Sp. z o.o. Od początku swojego istnienia zajmował się sprzedażą przez Internet różnych produktów, od książek przez płyty z filmami i muzyką, aż do zabawek, kosmetyków i artykułów kolekcjonerskich, obrazów, monet zapalniczek i piór. IDH prowadzi 8 sklepów własnych i 70 sklepów partnerskich. Wśród sklepów własnych IDH są m.in. : stereo.pl, pstryk.pl, edvd.pl, ezabawki.pl, mareno.pl, sklepkolekcjonera.pl oraz serwis z ofertami specjalnymi – tylkodzisiaj.pl. Obecnie w sklepach IDH indeksowanych jest ponad 250 000 tys. produktów. Jednym z takich produktów jest jedna z najdroższych monet w Polsce - moneta z czasów Jana II Kazimierza z 1668 r. wyceniana na 200 000 PLN. Jeszcze w tym roku IDH planuje uruchomienie profesjonalnego internetowego sex-shopu.

O Index Copernicus International:

Index Copernicus to platforma, która  gromadzi, porządkuje i ocenia zasoby naukowe. Jej wyróżnikiem jest  opracowany i opatentowany w USA wieloparametryczny system oceny potencjału naukowego poszczególnych użytkowników (Personal Impact Factor), grup badawczych, instytucji oraz  czasopism naukowych. Jednym z projektów realizowanych przez Index Copernicus International SA jest Lokalny System Index Copernicus. System pozwala na zarządzanie nauką oraz karierą naukową pracowników wyższych uczelni i jednostek badawczych. Unikalną wartością systemu Index Copernicus, która odróżnia go od standardowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem i czyni użytecznym narzędziem pracy dla osób zarządzających uczelniami oraz jednostkami badawczymi, są autorskie rozwiązania w zakresie ewaluacji instytucji naukowych oraz pracowników naukowych.

O PMPG SA:

Obecnie strategicznym udziałowcem w spółce Index Copernicus International jest Platforma Mediowa Point Group (GPW: POINTGROUP, PGM), która posiada 25,94 proc. akcji ICI. PMPG jest polskim holdingiem medialnym. Rozpoczęła działalność w 1997 r. jako wydawca magazynu studenckiego „?dlaczego”. Od ponad 13 lat konsekwentnie realizuje strategię rozwoju w obszarze mediów i marketingu, inwestując w rozwój kolejnych przedsięwzięć oraz konsekwentnie rozszerzając zakres usług. Od końca 2006 r. Platforma Mediowa Point Group jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2010 r. spółka jest wydawcą tygodnika WPROST. Ponadto w portfolio PMPG SA znajdują się magazyny „Machina” i „Film” oraz serwisy internetowe, m.in. Wprost24.pl, Sport24.pl, Dlaczego.com.pl, Ototrend.pl.