Oświadczenie ws. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

PMPG nie zgadza się z zarzutem, jakoby raport bieżący dotyczący nabycia udziałów w spółce Agencja Wydawniczo-Reklamowa „WPROST” sp. z o.o. był nierzetelny i mógł wprowadzić inwestorów w błąd.

Informacja charakteryzująca nabyte aktywo, dotycząca danych statystycznych z Expert Monitora była informacją rzetelną, jasną i nie niosła za sobą żadnych ukrytych treści. Dane statystyczne, które pojawiły się w raporcie bieżącym jako informacja dodatkowa, były danymi rzeczywistymi i prawdziwymi, co zostało przyznane zarówno przez Komisję Nadzoru Finansowego, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Par. 3 ust. 1, 2 i  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)  umożliwia i nakazuje Emitentowi scharakteryzowanie nabywanego aktywa na podstawie dodatkowych informacji, z czego PMPG skorzystała przy sporządzaniu przedmiotowego raportu bieżącego. Wobec tego niezasadny jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę PMPG na decyzję KNF, a zatem Spółka będzie wnosiła skargę kasacyjną.

Spółka przypomna, że pełan treść zdania, do którego Komisja miała zastrzeżenia, brzmiała:

Według danych cennikowych Expert Monitora (bez uwzględniania rabatów i autopromocji) w ub. r. "Wprost" (AWR "Wprost") zarobiło 98,7 mln zł. Dla porównania - "Newsweek Polska" (Axel Springer Polska) - 123,2 mln zł i "Polityka" ("Polityka" Spółdzielnia Pracy) - 108,1 mln zł”.