Nauczyciele dla Polski. Fundacja Tygodnika WPROST uruchamia program wspierania nauczania przedmiotów ścisłych

Nauczyciele dla Polski. Fundacja Tygodnika WPROST uruchamia program wspierania nauczania przedmiotów ścisłych

Polscy uczniowie najlepiej rozwiązują zadania, gdy mogą wykorzystać znany i przećwiczony algorytm. Gorzej radzą sobie, gdy trzeba myśleć samodzielnie lub abstrakcyjnie. Tak wynika z niezależnych badań umiejętności uczniów PISA prowadzonego pod auspicjami OECD.  W zakresie matematyki jedynie ok. 10 proc. polskich uczniów osiąga wyniki tzw. górnej ćwiartki.

Wyniki badań pokazują, że Polsce potrzebna jest systemowa zmiana w sposobie nauczania przedmiotów ścisłych. Program takiej zmiany, pod nazwą „Nauczyciele dla Polski”, przygotował prof. Łukasz Turski. Wdrożenie programu to pierwszy projekt realizowany przez Fundację Tygodnika WPROST.

Celem działań programu „Nauczyciele dla Polski” jest zmotywowanie nauczycieli do pracy z młodzieżą i sprawienie, aby lekcje matematyki, fizyki czy chemii były dla młodych ludzi interesujące, aby budziły w nich głód wiedzy. W ramach programu nauczyciele będą mogli m.in. tworzyć szkolne laboratoria, a uczniowie - odwiedzać centra nauki.

Dlaczego przedmioty ścisłe? Najprawdopodobniej jeszcze nigdy nasze codzienne życie nie było tak bardzo uzależnione od ciągłego postępu nauki, techniki oraz jej wytworów. (…) Obywatel nowoczesnego państwa musi posiąść niezbędne kwantum wiedzy, aby radzić sobie z wyzwaniami współczesności, umieć ją analizować, ważyć, wartościować – i na tej podstawie dokonywać racjonalnych wyborów – napisali w liście kierowanym do donatorów programu prof. Turski, patronujący inicjatywie Jan Krzysztof Bielecki oraz naczelny WPROST Michał Kobosko i założyciel Fundacji Michał M. Lisiecki. - To może być niepowtarzalna szansa cywilizacyjna dla Polski. Od 20 lat nadrabiamy dystans cywilizacyjny dzielący nas od państw wysokorozwiniętych. Za nami dobrze odrobiona lekcja. Jednak przepustką do tego ekskluzywnego grona jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Jesteśmy przekonani, że dzięki projektowi „Nauczyciele dla Polski mamy szansę tę właśnie wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie promować.

Twórca programu, prof. Turski zaproponował unikalny mechanizm jego  finansowania. Zgodnie z tą propozycją, donatorami programu mogą zostać – na zasadzie dobrowolności - najbogatsi Polacy z „Listy 100 najbogatszych Polaków” tygodnika WPROST. Osoba zajmująca ostatnie miejsce na liście wspiera fundusz kwotą 1000 zł, każda kolejna – kwotą o 1000 zł wyższą. Gdyby w projekcie wzięli udział wszyscy najbogatsi z „Listy 100…”, program dysponowałby kwotą 5 000 000 zł, która pozwoliłaby na jego realizację w skali całego kraju.  

Donatorzy programu „Nauczyciele dla Polski” automatycznie stają się członkami Rady Fundatorów, która będzie na bieżąco informowana o przebiegu projektu oraz będzie otrzymywała sprawozdania z realizacji założonych celów. Ponadto członkowie Rady mają  przywilej delegowania swoich przedstawicieli do Rady Programowej, która będzie sprawowała merytoryczny nadzór nad realizacją celów programu. Pracami Rady Programowej pokieruje prof. Turski.

Oficjalna inauguracja programu odbędzie się na początku września. Program „Nauczyciele dla Polski” wsparli już m.in.: Jan Kulczyk, Michał Sołowow, Zbigniew Niemczycki, Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie, Jerzy Krzanowski, Krzysztof Suski, Ryszard Florek, Krzysztof Pawiński, Marek Roefler, Rafał Brzoska, Ngoc Tu Tao, Dominika Kulczyk-Lubomirska i Jan Lubomirski-Lanckoroński. Do Fundacji wpływają też deklaracje udziału w programie od osób spoza „Listy 100…”, które dowiedziały się o projekcie z łamów tygodnika WPROST. 

Realizująca program „Nauczyciele dla PolskiFundacja Tygodnika WPROST powstała w związku z obchodami 30-lecia tygodnika WPROST. Prezesem Fundacji jest Katarzyna Gintrowska.

Informacji ws. możliwości dołączenia do grona donatorów programu „Nauczyciele dla Polski” udziela Katarzyna Przybyłowska (e-mail: k.przybyłowska@point-group.pl)