Nagrody „Wizjonerzy Zdrowia Do Rzeczy 2021” wręczone

Nagrody „Wizjonerzy Zdrowia Do Rzeczy 2021” wręczone

Pof. Henryk Skarżyński, prof. Adam Witkowski, prof. Jarosław Kaźmierczak, prof. Mirosław Walczak, stowarzyszenie Niebieski Motyl, dr Roman Topór-Mądry, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dolnośląskie Centrum Onkologii - to niektórzy wyróżnieni nagrodami Wizjonerzy Zdrowia 2019 tygodnika „Do Rzeczy”. Przyznano także nagrodę specjalną i tytuł Ambasadora Zdrowia.

 „Wizjonerzy Zdrowia” to nagrody dla osób, które mają odwagę patrzeć w przyszłość, planować i wprowadzać zmiany w medycynie i systemie ochrony zdrowia. Tygodnik „Do Rzeczy” postanowił te osoby wyróżnić tytułem „Wizjonera Zdrowia”. W czasie pandemii COVID-19 te wyróżnienia mają szczególną rolę. W 2021 r. nagrody zostały przyznane w 10 kategoriach. Przyznano również Nagrodę Specjalną oraz tytuł Ambasadora Zdrowia.

Nagrody wręczono na gali, którą poprzedzila konferencja on-line pt. „Przyszłość ochrony zdrowia w Polsce 2021-23”.  W jej ramach przeprowadzono pięć debat:

Odbudowa zdrowia Polaków po pandemii. Profilaktyka, diagnostyka, leczenie

Zdrowie Polaków 2021. Pacjenci onkologiczni i hematoonkologiczni

Pandemie XXI wieku. Priorytety: niewydolność serca, otyłość, cukrzyca.

Jak wzmocnić przemysł farmaceutyczny w Polsce

Innowacje w medycynie. Fundusz Medyczny i choroby rzadkie

Debaty poprowadzili redaktor „Do Rzeczy” Katarzyna Pinkosz oraz Krzysztof Jakubiak redaktor naczelny Modern Healthcare Institute.

Nagrodzeni Wizjonerzy 2021:

Wizjoner Lekarz: Prof. Adam Witkowski

Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

To m.in. dzięki wkładowi Profesora w rozwój polskiej kardiologii interwencyjnej jest ona dziś na najwyższym światowym poziomie. Wprowadzał do Polski innowacyjne metody leczenia z zakresu kardiologii interwencyjnej. Znakomity lekarz, wybitny naukowiec i organizator, jeden z pomysłodawców i koordynatorów kampanii „Stawka to życie. Zastawka to życie”, dzięki której wielu pacjentów otrzymało szansę na życie. Kampania została uznana za wzór dla podobnych kampanii w innych krajach Europy. Prof. Adam Witkowski, razem z prof. Robertem Gilem, jest również dyrektorem Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI) najstarszych i jednych z najbardziej prestiżowych w Europie warsztatów kardiologicznych. Propagator i współtwórca koordynowanych programów kompleksowej opieki w kardiologii, pomysłodawca Narodowego Programu Serca i Naczyń. Jeden z nielicznych Polaków zasiadających w strukturach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W czasie epidemii COVID-19 zainicjował, wraz z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, akcję #NieZostańwDomuzZawałem.

Wizjoner Lekarz: Prof. Jarosław Kaźmierczak

Kierownik Kliniki Kardiologii oraz Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.

Wybitny naukowiec, nauczyciel akademicki i ekspert w dziedzinie kardiologii; lekarz, który swoim podejściem do pacjentów, ciężką pracy klinicysty udowadnia, że można ratować ludzkie życie, a jednocześnie angażować się w działania mające na celu poprawę systemu ochrony zdrowia. Jeden z pionierów nowoczesnej elektroterapii i elektrofizjologii w Polsce. Zawsze gotowy do dzielenia się wiedzą ekspercką. Pełniąc rolę Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiologii, angażuje się w rozwój polskiej kardiologii, podnoszenie kompetencji środowiska lekarskiego. Bierze udział w wydarzeniach ważnych dla pacjentów i decydentów, podczas których dzieli się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Propagator programu KOS-Zawał, KONS (koordynowanej opieki nad pacjentem z niewydolnością serca), współautor raportu „Niewydolność serca w Polsce", którego wnioski zostały wykorzystane w wypracowywanie rozwiązań pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Wizjoner Lekarz-Spłecznik: Profesor Mieczysław Walczak

Kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Wybitny naukowiec i lekarz, z ogromnymi zasługami na rzecz rozwoju endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Od wielu lat wspiera również pacjentów z chorobami rzadkimi, które przez wiele lat były „zapomniane” przez system ochrony zdrowia. Jest jednym z założycieli Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, jednym z inicjatorów powołania Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Obecnie jest m.in. przewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu, przewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich. Współtworzył Program Leczenia Chorób Rzadkich. Za działalność społeczną odznaczony został m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, a za działalność na rzecz chorych na choroby rzadkie - „Kryształową Gwiazdą”.

Wizjoner Telemedycyny i Nowych Technologii: Prof. Henryk Skarżyński

Doktor honoris causa trzech uniwersytetów w Polsce, profesor honorowy uniwersytetów w USA, Europie i Azji. Światową sławę zyskał, przeprowadzając jako pierwszy na świecie najtrudniejsze operacje osób z głuchotą.  

Przeprowadził ich najwięcej na świecie. Jest autorem 152 nowych rozwiązań w medycynie, pomysłodawcą i twórcą Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu, w którym od prawie 20 lat wykonywanych jest najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch. Inicjator i organizator Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” i autor powieści filmowej „Powrót Beethovena”.  Udowadnia, że najnowsze technologie medyczne, w tym telemedycyna, którą jako pierwszy wprowadził do Polski, służą pacjentom. Dzięki niemu najnowsze rozwiązania trafiają do polskich pacjentów, jako pierwszych na świecie. Zorganizował m.in. pierwsze badania przesiewowe wykrywające zaburzenia słuchu, Krajową Sieć Teleaudiologii, nagrodzoną złotym medalem Prix Galien, oraz nowoczesne urządzenie diagnostyczne "Kapsuła Badań Zmysłów". Jego życie to misja pomagania drugiemu człowiekowi.

Wizjoner Systemu Ochrony Zdrowia: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od wielu lat pełni niezaprzeczalnie rolę lidera i wizjonera zmian w ochronie zdrowia. Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość” (Value Based Healthcare). Zainicjowała prace nad modelami opieki zdrowotnej zorientowanej na wartość m.in. hematoonkologii, psychiatrii, bariatrii. Działając na styku świata akademickiego i administracji publicznej, była inspiratorką bezprecedensowego w Polsce programu leczenia otyłości, a właściwie - narodowej zmiany świadomości. Program podkreśla rolę zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość, cukrzyca i ponad 200 poważnych powikłań otyłości. Współtworzyła m.in. unikalne programy koordynowanej opieki nad pacjentem chorym na otyłość – KOS BMI 30+ oraz KOS-BAR.

Wizjoner Zdrowia Publicznego: Dr n. med. Roman Topór-Mądry 

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Kierowana przez dr, Romana Topór-Mądrego Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma 15 lat i jest jedną z najbardziej rozpoznawanych instytucji w Europie, jeśli chodzi o ocenę i wycenę technologii i świadczeń zdrowotnych. Działalność Agencji ułatwia proces podejmowania decyzji dotyczących finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Agencja prowadzi też ważne projekty dotyczące zdrowia publicznego, rekomendując samorządowe programy polityki zdrowotnej. Dzięki AOTMiT Polska od lat uczestniczy w projekcie Global Burden of Disease (GBD), najbardziej kompleksowych badaniach na świecie, pokazujących przyczyny utraty zdrowia. To absolutnie przełomowe badania, z punktu widzenia wiedzy o zdrowiu w Polsce.

W okresie epidemii COVID-19 Agencja pełniła nowe zadania, m.in. wydawała rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia COVID-19. Oceniała też technologie o wysokiej innowacyjności w chorobach rzadkich, które mają szansę być udostępnione pacjentom w ramach Funduszu Medycznego.  

Wizjonerskie Rozwiązania w Medycynie: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Nagroda Wizjoner Zdrowia dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, kierowanego przez prof. Adama Maciejczyka, za „przekierowanie” systemu ochrony zdrowia na pacjenta, za odwagę we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań organizacyjnych i wprowadzanie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, dzięki któremu pacjent onkologiczny nie jest zagubiony w systemie ochrony zdrowia.

Z Dolnośląskim Centrum Onkologii pacjent może kontaktować się nie tylko przez telefon, ale też przez SMS, formularze na stronie internetowej, aplikację internetową Onkoskop, nową aplikację na smartfony „Mobilne DCO”. W ramach pilotażu sieci onkologicznej tworzone są ścieżki diagnostyki i leczenia pacjenta, kontrolowana jest jakość wykonywanych badań histopatologicznych i radiologicznych. Dzięki dobrej organizacji leczenia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, ma szansę na tak samo dobre leczenie. Doświadczenia z pilotażu będą wykorzystywane przy wprowadzaniu Krajowej Sieci Onkologicznej w całej Polsce.

Wizjonerska Osobowość Medycyny: Jerzy Starak

Jeden z najwybitniejszych polskich przedsiębiorców, którego wizja i pasja przyczyniły się do budowy silnej pozycji krajowego przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego. Jest ojcem sukcesu Grupy Polpharma – przekształcił lokalną firmę w Starogardzie Gdańskim w lidera polskiego rynku farmaceutycznego i jedno z największych przedsiębiorstw farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Już 20 lat temu dostrzegł potrzebę produkcji substancji farmaceutycznych w Polsce, co ma znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa lekowego kraju. Ważnym osiągnięciem jest także budowa największej w Polsce fabryki leków biologicznych w Duchnicach.

Pasją Jerzego Staraka jest wspieranie naukowców i utalentowanych młodych ludzi. Realizuje ją między innymi poprzez Naukową Fundację Polpharmy oraz Fundację Rodziny Staraków. Od początku pandemii COVID-19 angażuje się w pomoc w jej zwalczaniu. Już w pierwszym okresie pandemii podjął decyzję o zakupie 100 respiratorów oraz środków ochrony osobistej, przekazanych do 63 szpitali w Polsce. Podjął współpracę z naukowcami poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w celu wprowadzenia na rynek pierwszego polskiego testu genetycznego wykrywającego SARS-CoV-2.  Kolejny etap tej współpracy zaowocował wprowadzeniem na rynek pierwszego polskiego testu odróżniającego zachorowanie na COVID-19 od zachowania na grypę.

Humanista w Medycynie: Ks. Prof. Stanisław Dziekoński

Rektor UKSW w latach 2012-2016  i 2016-2020, twórca wydziału medycznego UKSW.

Ks. Profesorowi Stanisławowi Dziekońskiemu udało się zrealizować ideę Jana Pawła II: stworzenia wydziału medycznego na uczelni katolickiej. Wizją ks. Profesora jest nowoczesny wydział medyczny, który kształci studentów na światowym poziomie, przyszłych lekarzy, pielęgniarki, którzy będą potrafili korzystać z nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji, ale jednocześnie dla których ważne jest pojęcie oddania pacjentowi. Ks. Profesor wielokrotnie podkreśla, że od lekarza, pielęgniarki, całego personelu medycznego - podobnie jak od nauczyciela czy księdza - oczekuje się nie tylko wiedzy i wykształcenia, ale także wrażliwości i empatii.

Wizjoner-Społecznik: Stowarzyszenie Niebieski Motyl

Motyl to piękny, delikatny owad, który przypomina o kruchości życia, a zarazem jest symbolem siły. Takie są kobiety, które tworzą Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika „Niebieski Motyl”: delikatne, kruche, waleczne. Mimo przytłoczenia diagnozą jednego z najtrudniejszych do leczenia nowotworów walczą o życie, szukając często po całej Polsce najlepszego ośrodka leczenia, najlepszego lekarza, by zyskać szansę na kolejne lata życia. Pacjentki ze stowarzyszenia wspierają inne kobiety, które dostały diagnozę tego jednego z najtrudniejszego do leczenia kobiecego nowotworu. We współpracy z lekarzami walczą o zmiany systemowe: o nowoczesne leki, o stworzenie w Polsce Ovarian Cancer Units: ośrodków kompleksowego leczenia raka jajnika.  Starają się żyć każdą sekundą życia, nie odkładać życia na później. Mimo trudnej diagnozy, zarażają innych pasją  życia. 7 z nich stało się bohaterkami wyjątkowej książki: „Jak motyl. Odczarować mity”.

Ambasador Zdrowia: Alicja Jakubowska

Naczelna pielęgniarka Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA,

szpitala, który od pierwszych dni pandemii COVID-19 jest na pierwszej linii frontu, leczy zarówno pacjentów chorych na COVID-19, jak pacjentów z innymi chorobami, żadnemu choremu nie odmawiając pomocy. Alicja Jakubowska to pierwsza osoba w Polsce, która została zaszczepiona przeciw COVID-19. Powtarza, że warto się zaszczepić, gdyż jest to nasz „pancerz ochronny” i bezpieczeństwo. Aktywnie włącza się w promocję szczepień, pomaga prowadzić akcję szczepień, często robi to jako wolontariuszka.

Nagroda Specjalna: Prof. Krzysztof Bielecki

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, nauczyciel akademicki i społecznik.

Był m.in. ordynatorem oddziału chirurgii  Szpitala Bielańskiego w Warszawie, ordynatorem i kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego w CMKP. Filozofią postępowania profesora jest otwartość i stałe doskonalenie się. Stara się być zawsze blisko człowieka i nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. Zawsze staje po stronie pacjenta, bezkompromisowo broniąc jego praw. Jego credo życiowe brzmi: „Żyję dla innych”.  Przyznaje, że nie może żyć bez szpitala, dlatego mimo że formalnie jest na emeryturze, cały czas pracuje i operuje. Słynie z wyjątkowego podejścia do chorych. Powtarza: „Miałem wspaniałych nauczycieli, m.in. ks. Jana Twardowskiego, który nauczył mnie m.in. tego, że tylko miłość i śmiech mogą nas uratować. Gdy uda ci się pobudzić do śmiechu 3 osoby w ciągu dnia, to nie był stracony dzień. Przełożyłem to  na pracę z pacjentami. Powiedziałem sobie: Z gabinetu ode mnie pacjent musi wyjść z uśmiechem, bez względu na to, jak bardzo jest chory”.

Strategicznym sponsorem tegorocznej edycji Wizjonerów Zdrowia jest PKN Orlen.

Transmisję gali można obejrzeć na dorzeczy.pl

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.