Koniec road show RedDeerGames

Koniec road show RedDeerGames

RedDeerGames spółka z portfela inwestycyjnego PMPG Polskie Media S.A. z sukcesem zakończyła prywatną emisję udziałów rundy seed, dzięki której pozyskała ponad 1,7 mln zł. Spółka osiągnęła solidne wyniki finansowe za 2020 rok i posiada silne podstawy do dalszego wzrostu.

Zarząd spółki RedDeerGames sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonej przez założycieli RedDeerGames kolejnej, prywatnej rundy inwestycyjnej seed, spółka zakończyła road-show i pozyskała kilkunastu Inwestorów, którzy łącznie objęli 557 nowych udziałów. Wśród zaangażowanych kapitałowo Inwestorów znajduję się również spółka giełdowa PMPG Polskie Media S.A. (18,73%).  

Pozyskany kapitał w wysokości 1,7 mln złotych zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności, w tym rozwój oferty projektów gamingowych oraz wzmocnienie kadrowe zespołu pracującego nad nimi. Wycena spółki w rundzie finansowej seed, dokonana metoda porównawczą, wyniosła 19,7 mln.

- Inwestorzy docenili szybki wzrost spółki w ostatnim roku oraz zaufali przyjętej przez nas strategii w zakresie produkcji i promocji gier, co pozwoliło z sukcesem zakończyć drugą już, prywatną emisję udziałów i pozyskać wsparcie kapitałowe dla dalszego rozwoju spółki. W akcjonariacie pojawili się profesjonalni Inwestorzy oraz osoby prywatne, które zaangażowały się nie tylko kapitałowo, ale i operacyjnie, co niewątpliwie przyspiesza rozwój firmy. Wszystkim dotychczasowym oraz nowym Inwestorom dziękujemy za wsparcie i zaufanie, jakim nas obdarzyliście. My ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby bieżącą działalnością potwierdzać słuszność decyzji inwestycyjnej - mówi Michał M. Lisiecki, Prezes zarządu i współzałożyciel RedDeerGames sp. z o.o.

RedDeerGames podsumowuje rok 2020: solidne wyniki finansowe i podstawy do dalszego wzrostu

Spółka RedDeerGames odnotowała 988 884,00 zł przychodów netto ze sprzedaży w 2020 r., co oznacza wzrost o 1 229% wobec 74 436,07 zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 131 291,00 zł wobec ubiegłorocznej straty w wysokości 251 711,00 zł. Wynik EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnął w ubiegłym roku 158 913,00 zł

WYBRANE DANE FINANSOWE

OKRES 12 M-CY

ZAKOŃCZONY 31.12.2019 R.

[PLN]

OKRES  12 M-CY

ZAKOŃCZONY 31.12.2020 R.

[PLN]
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 74 436,07 988 884,00
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY -273 257,00 133 064,00
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -251 711,00 131 291,00
EBITDA

-234 409,00

158 913,00
ZYSK (STRATA) BRUTTO

-261 443,00

86 575,00
ZYSK (STRATA) BRUTTO

-261 443,00

86 575,00

Największe przełożenie na wzrost zysków z działalności operacyjnej miały wpływy ze sprzedaży gier w modelu dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem dedykowanych platform: Nintendo eShop, Microsoft Store i Steam.

Rok 2020 był przeznaczony na sprawdzenie wdrożonego modelu biznesowego (proof of concept). RedDeerGames utrzymuje i rozwija programy partnerskie z Microsoft (Xbox One), Nintendo Switch, STEAM i Apple. Przetestowane zostały systemy rozliczeń i cyfrowa dystrybucja gier oraz ich działanie na poszczególnych platformach.

RedDeerGames rozwija się zgodnie z założeniami, choć należy podkreślić, że spowolnienie wywołane ograniczeniami związanymi z COVID-19 miało wpływ na przejściowe opóźnienia w realizacji przyjętego harmonogramu prac i produkcji gier. Mimo szczególnych warunków spółce udało się wykorzystać miniony rok na zdobycie nowych kompetencji oraz pozyskanie bardzo cennego branżowego know-how, dzięki czemu wytrwale realizowała założenia przyjętej strategii, obejmującej m.in. pracę nad autorskimi produkcjami, jak i pozyskiwanie nowych tytułów do *portowania. Rozwijana jest również współpraca z Partnerami branżowymi, skupionymi wokół rynku gier komputerowych w zakresie barterowej (i nie tylko) dystrybucji i promocji produktów własnych.

- Cały czas koncentrujemy uwagę na utrzymaniu względnie stabilnego poziomu przychodów przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów. Wszystkie te działania niewątpliwie znalazły odzwierciedlenie w dodatnich wynikach finansowych za miniony rok obrotowy. Jako zespół, cele rozwoju spółki postawiliśmy sobie bardzo ambitne i będziemy je prezentować w momencie upubliczniania spółki. Na dziś najważniejszym z nich, jest budowa ambitnego i profesjonalnego zespołu, do którego zapraszamy talenty z polskiego i międzynarodowego sektora gamingu – dodaje Michał M. Lisiecki, Prezes i współzałożyciel RedDeerGames sp. z o.o.

*Porting - usługa przenoszenia (implementacji) gier pomiędzy poszczególnymi platformami sprzętowymi, stanowi dodatkowe źródło zwiększające marżowość na wydawanych tytułach.

RedDeerGames

RedDeerGames (RDG) to niezależne studio deweloperskie, obecne na rynku gier zaledwie od czwartego kwartału 2018 r. Spółka jest producentem, a także wydawcą indie games własnych oraz tytułów innych producentów sprzedawanych na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform, w szczególności Nintendo eShop, Microsoft Store oraz STEAM, które są największymi dystrybutorami gier i aplikacji na świecie.

Łącząc kompetencje zespołu składającego się z pełnych pasji projektantów, artystów, muzyków, programistów i producentów, RDG tworzy zabawne i wciągające gry typu casual games. Od września 2019 r., spółka wydała kilka ciekawych tytułów gier m.in: dostrzeżona podczas Poznań Game Arena 2019 i wyróżniona za design gry „Cyber Protocol”. W portfolio studia znajdują się także „Nirvana Pilot Yume”, „OMG Police”, „Clumsy Rush”, „Art Sqool”, „Brawl Chess Gambit”, "Clumsy Rush X Astro Bears Spinoff” „Under Leaves” oraz „Little Mouse's Encyclopedia”, których łączna sprzedaż na platformach gamingowych wyniosła dotąd ponad 350 000 sztuk. Portfolio wszystkich zapowiedzi oraz gier wydanych RedDeerGames dostępne: TUTAJ.

Ostatnie komunikaty spółki:

PMPG Polskie Media S.A.

PMPG Polskie Media S.A. (GPW: PMPG) to notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka holdingowa inwestująca w sektor mediów. Do Grupy Kapitałowej należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „wprost.pl” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.PMPG Polskie Media S.A. silnie angażuje się w proces przemian cyfrowych. We współpracy z międzynarodowymi partnerami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP Limited zamierza przyspieszyć transformację cyfrową Grupy Kapitałowej, jak i stworzyć innowacyjne modele biznesowe i platformy technologiczne bazujące na sztucznej inteligencji, których efektem ma być zbudowanie unikalnej i trwałej przewagi konkurencyjnej w Europie.

 

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) można znaleźć na stronie internetowej firmy, a także na jej profilach w serwisach społecznościowych FacebookLinkedIn oraz Twitter.