PMPG Polskie Media S.A. właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym AWR „Wprost”

PMPG Polskie Media S.A. właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym AWR „Wprost”

Zarząd spółki PMPG Polskie Media S.A. poinformował, że w dniu 17 sierpnia 2021 roku spółka PMPG Polskie Media nabyła od osoby fizycznej prawo własności 10 (dziesięciu) udziałów spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost” Sp. z o.o., które stanowią 10% udziału w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników. Tym samym PMPG Polskie Media stała się jedynym wspólnikiem spółki AWR „Wprost”.

PMPG Polskie Media kupiła 80 udziałów stanowiących 80% w kapitale Agencji Wydawniczo-Reklamowej Wprost pod koniec 2009 roku.  W czerwcu 2012 nabyła kolejne 10 proc. udziałów w kapitale zakładowym zwiększając swój stan posiadania do 90%.

„Wprost” stanowi kluczowe aktywo PMPG. Serwis wprost.pl pobił w lipcu kolejne rekordy zwiększając swój zasięg docierając do prawie 7 mln realnych użytkowników, którzy dokonali 74 mln odsłon (Gemius/PBI, lipiec 2021). Jest zdecydowanym liderem wśród serwisów tygodników opinii i najczęściej cytowanym tygodnikiem (IMM, czerwiec 2021). 

„Posiadanie wszystkich udziałów spółki AWR „Wprost” może mieć w przyszłości istotne znaczenie dla działalności Grupy PMPG z uwagi na możliwość swobodnego kształtowania polityki inwestycyjnej” – skomentowała transakcję Jolanta Kloc, wiceprezesa zarządu ds. finansowych.

Pierwszy numer tygodnika „Wprost” ukazał się 5 grudnia 1982 roku. Wówczas było to wydawane w Poznaniu pismo społeczno-polityczne o tematyce regionalnej.  W 1989 roku „Wprost” stał się tygodnikiem ogólnopolskim, zdobywając nowych czytelników i pozycję największego opiniotwórczego tygodnika w kraju. Od listopada 2000 r. siedzibą „Wprost” jest Warszawa.  Tytuł wykształcił pokolenia znakomitych dziennikarzy, którzy w swojej pracy kierują się opublikowanym w pierwszym wydaniu i niezmienionym Credo: „(...) Nie chcemy gubić spraw ważnych i nam bliskich w powodzi słów, tym bardziej, że wiele słów pięknych i słusznych uległo dewaluacji. Nie chcemy składać deklaracji bez pokrycia. Naszą postawę, nasze dążenia i ambicje, będzie dokumentował każdy kolejny numer pisma. Jedno możemy obiecać naszym Czytelnikom; może to nam się czasem nie udawać, ale zawsze będziemy się starać pisać w p r o s t.

Redaktorami naczelnymi "Wprost” byli: Janusz Przybysz, Waldemar Kosiński, Marek Król, Piotr Gabryel, Stanisław Janecki, Katarzyna Kozłowska, Tomasz Lis, Michał Kobosko, Sylwester Latkowski, Tomasz Wróblewski, Jacek Pochłopień i Marcin Dzierżanowski.  Obecnie jest nim Robert Feluś.

 

********

PMPG Polskie Media S.A.

Spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca serwisu wprost.pl i e-tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca serwisu dorzeczy.pl i  tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Silnie angażuje się w proces przemian cyfrowych. We współpracy z międzynarodowymi partnerami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP Limited, zamierza przyspieszyć transformację cyfrową Grupy Kapitałowej oraz stworzyć innowacyjne modele biznesowe i platformy technologiczne bazujące na sztucznej inteligencji, których efektem ma być zbudowanie unikalnej i trwałej przewagi konkurencyjnej w Europie.

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.