Wyniki Grupy PMPG Polskie Media S.A. po I półroczu 2022 r.: 68% wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży

Wyniki Grupy PMPG Polskie Media S.A. po I półroczu 2022 r.: 68% wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy PMPG Polskie Media w I półroczu 2022 r. wyniosły ponad 21 mln zł i są o 68% wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Skonsolidowana EBITDA Grupy w I półroczu br. wyniosła 2,6 mln zł.

wybrane dane

okres 6 miesięcy

okres 6 miesięcy

zmiana

zmiana

Zakończony

Zakończony

%

wartości

30.06.2022

30.06.2021

 

 

przychody ze sprzedaży

21 851

13 032

68%

8 819

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

13 827

7 469

85%

6 358

EBIT

1 960

2 997

-35%

-1 037

EBITDA

2 649

3 643

-27%

-994

zysk(strata) brutto

3 063

5 105

-40%

-2 042

zysk(strata) netto na rok obrotowy

2 247

4 521

-50%

-2 274

Tab.1 Wybrane dane finansowe (źródło: Grupa Kapitałowa RAPORT WYNIKÓW za I p. 2022)

Po eliminacji zdarzeń jednorazowych skonsolidowana EBITDA Grupy za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosła 1,4 mln zł. W 2021 roku, po eliminacji zdarzeń jednorazowych, Grupa wygenerowała w pierwszym półroczu stratę w wysokości 1,5 mln zł.

W skonsolidowanym wyniku roku 2022 zdarzeniem jednorazowym było odwrócenie odpisu na aktywa finansowe w kwocie 1,2 mln zł, natomiast roku ubiegłym głównymi zdarzeniami jednorazowymi były przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji PFR w wysokości 2,7 mln zł oraz przychody wynikające z odwrócenia odpisów w kwocie 3 mln zł.

 

Komentarz Zarządu

Na sukces finansowy Grupy w pierwszym półroczu składała się praca wielu zespołów w tym szczególnie redakcji spółek wydawniczych AWR „Wprost” i „Orle Pióro” wydających odpowiednio serwisy i tygodniki „Wprost” oraz „Do Rzeczy”. Rosnące o 33% rok do roku zasięgi sprawiają, że niemal co 4 internauta w Polsce (24,11%) odwiedza nasze serwisy czytając i oglądając prezentowane tam treści. Użytkownicy doceniają wysoką jakość redakcyjną oraz trafność poruszanych tematów, co przekłada się na znaczący wzrost średniego czasu przebywania w serwisie z 6m 17s do 10m 28s*.

Wśród konkurencyjnych wydawnictw oferujących płatną subskrypcję serwis Wprost.pl jest niekwestionowanym liderem pod względem zasięgu tj. liczby Realnych Użytkowników. W każdym miesiącu 2022 roku z serwisu korzysta średnio 7,8 mln RU co w stosunku do wyniku z analogicznego okresu w 2021 r  stanowi wzrost o 36%*.

 „Pierwsze półrocze 2022 to przede wszystkim udany proces spłaszczenia struktur redakcyjnych „Wprost” połączony z rozwojem produktu i różnych formatów kontentu wydawniczego. Do oferty B2C na stałe wprowadziliśmy e-tygodnik „Wprost Premium” o tematyce społecznej oraz trzy nowe podcasty: „Wprost Przeciwnie”, „Wprost o Kulturze” i „Niedyskrecje Parlamentarne”. Nowe treści ukazują się co tydzień w serwisie wprost.pl oraz na Spotify, Google Podcast i YouTube. W pierwszym półroczu udało nam się pozyskać wielu dziennikarzy oraz autorów i ekspertów.   W najbliższych dniach uruchomimy kolejny, nowy serwis tematyczny.” – komentuje Prezes Grupy PMPG Katarzyna Gintrowska.

Istotny wpływ na wynik Grupy miały też sukcesy spółki Orle Pióro, wydawcy Tygodnika „Do Rzeczy”. Średnia miesięczna sprzedaż wydań ogółem „Tygodnika Do Rzeczy” w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła 30 742 egz. w stosunku do 27 298 egz. w analogicznym okresie 2021 r.* co oznacza ponad 10% wzrost średniej sprzedaży.  Wzrost średniej sprzedaży e-wydań tygodnika (dostępy cyfrowe do e-wydań i treści na stronie dorzeczy.pl)  za pierwsze półrocze 2022, w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku, wyniósł 75,8%.  Według danych PBC „Tygodnik Do Rzeczy” był jedynym tytułem w grupie tygodników opinii ze wzrostem średniej sprzedaży ogółem rok do roku  i jednym wśród tygodników opinii z takim wzrostem sprzedaży wersji cyfrowych (e-wydań).

Serwis informacyjny DoRzeczy.pl w pierwszym półroczu 2022 r. odwiedzało średnio miesięcznie 3,65 mln Realnych Użytkowników* co daje ponad 80% wzrost w stosunku do 2,02 mln* w analogicznym okresie 2021 r.  Średnia liczba odsłon serwisu wzrosła z 22,2 mln do 36,6 mln* tj. o 64,7%.  DoRzeczy.pl to największy konserwatywny portal w grupie informacji i opinii w Polsce. W czerwcu 2022 r. z wynikiem 3,88 mln realnych użytkowników wyprzedził portal tvpinfo.pl o blisko 1,3 mln odwiedzających, a wpolityce.pl o 2,4 mln*.

Jednostkowy wynik Spółki PMPG Polskie Media S.A jest również bardzo zadawalający. Odnotowaliśmy 106 % wzrost przychodów ze sprzedaży (+7,4 mln zł) co pozwoliło wygenerować wyższy o 67% wskaźnik EBITDA.

wybrane dane

okres 6 miesięcy

okres 6 miesięcy

zmiana

zmiana

zakończony

zakończony

%

wartości

30.06.2022

30.06.2021

 

 

przychody ze sprzedaży

14 442

7 020

106%

7 422

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

10 704

4 989

115%

5 715

EBIT

2 578

1 326

94%

1 252

EBITDA

3 184

1 912

67%

1 272

zysk(strata) brutto

3 660

3 008

22%

652

zysk(strata) netto na rok obrotowy

2 883

2 834

2%

49

Tab.2 Wybrane dane finansowe (źródło: Grupa Kapitałowa RAPORT WYNIKÓW za I p. 2022)

Pozytywny wynik to efekt ciągłego rozwoju konkurencyjnej oferty w segmencie B2B oraz zwiększającego się  inventory reklamowego obu serwisów. Stale rosnący potencjał siatki reklamowej stanowi istotne koło zamachowe działu reklamy i działu sprzedaży programatycznej. Nadrzędnym celem spółki PMPG jest nie tylko strategiczny rozwój Grupy pod kątem produktów wydawniczych, ale również profesjonalizacja działu sprzedaży i dalszy rozwój konkurencyjnej oferty dla klientów B2B.

*źródło: Mediapanel / Gemius PBI / czerwiec 2021 i czerwiec 2022

PMPG Polskie Media S.A.

Spółka holdingowa działająca na rynku tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca serwisu wprost.pl, e-tygodnika „Wprost”, e-tygodnika „Wprost Premium” oraz spółka Orle Pióro, wydawca serwisu dorzeczy.pl i tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.