Kolejne etapy transformacji.

Bardzo dobre wyniki Grupy PMPG (skonsolidowany przychód ze sprzedaży w 1 półroczu 2022 r. jest o 68% wyższy niż w pierwszym półroczu 2021 r. zgodnie z raportem opublikowanym w dn. 22 września b.r.) potwierdzają, skuteczność planu transformacji.

Po pierwszym okresie digitalizacji i przebudowy struktur organizacyjnych przyszedł czas na poszukiwanie synergii i wykorzystanie wspólnych doświadczeń obu posiadanych mediów. Robert Pstrokoński, dyrektor zarządzający w spółce Orle Pióro odpowiedzialny za sukces „Do Rzeczy” zarówno w kanale tradycyjnym, jak i  subskrypcyjnym  (w tym subskrypcji cyfrowych) od 1 października 2022 przejmie odpowiedzialność za obie spółki wydawnicze i zarządzanie tytułami oraz portalami internetowymi. Jego misją będzie dalszy rozwój „Wprost” i „Do Rzeczy” zarówno pod kątem zwiększania liczby użytkowników, jak i czytelników korzystających z płatnych treści w obu serwisach internetowych.

„Synergia i ekspansja to kluczowe elementy strategii realizowanej od kilku miesięcy. Posiadając w naszym portfolio dwie silne i znane na rynku marki jakimi są  „Wprost” i „Do Rzeczy” mamy szansę na dalszy rozwój i jeszcze szersze dotarcie do Czytelników. ”Wprost” to marka, która będzie intensywnie rozwijana, a naszym nadrzędnym celem jest budowanie stałej i lojalnej grupy Czytelników, w tym również Czytelników korzystających z treści płatnych” – komentuje Robert Pstrokoński.

Z końcem września współpracę z AWR WPROST kończy Michał Chabas dotychczasowy Dyrektor Zarządzający. Zarząd i redakcja WPROST pragnie podziękować Michałowi za jego wkład w zarządzanie pracą redakcji. Jednocześnie Zarząd Grupy podjął decyzję o budowaniu komórki odpowiedzialnej za wszystkie źródła ruchu i rozwój serwisów. Funkcję Head of Growth and Traffic Acquisition przejmie Maciej Eliasz odpowiedzialny dotychczas za strategię SEO i media społecznościowe w AWR WPROST.

 „Bardzo cieszy mnie wyzwanie związane z nową rolą. W ostatnich miesiącach pokazaliśmy jak wielu użytkowników jesteśmy w stanie pozyskać wdrażając odpowiednią synergię między takimi źródłami jak SEO, Social, czy Push. Jestem przekonany, że w nowej strukturze będziemy w stanie jeszcze efektywniej wykorzystać potencjał związany z pozyskiwaniem ruchu oraz rozwojem produktu online.” – komentuje Maciej Eliasz.

 Zarząd PMPG Polskie Media życzy Panom wielu sukcesów.

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.