Zmiany organizacyjne w zarządzie PMPG Polskie Media S.A.

Zarząd PMPG Polskie Media S.A. łączy obszar polityki HR i komunikacji z kadrami i finansami. Pieczę nad tymi obszarami sprawować będzie Jolanta Kloc, wiceprezes Grupy PMPG odpowiedzialna dotychczas za kadry i finanse.

Jolanta Kloc to menadżer z wieloletnim doświadczeniem na wyższych stanowiskach kierowniczych, znająca rynek mediów, która jest w Zarządzie Grupy od grudnia 2020 r., a wcześniej, przez wiele lat, pracowała dla m.in. spółek Grupy Polsat - Zygmunta Solorza. Przez swój okres pracy w Grupie PMPG usprawniła szereg procesów i wprowadziła nowe procedury, zgodne z długoterminową strategią rozwoju Grupy.

Agnieszka Jabłońska, po dwóch latach efektywnej pracy, kończy misję sprawowania funkcji wiceprezesa Grupy PMPG Polskie Media S.A. z dniem 31 lipca 2023 r. W Grupie PMPG odpowiadała za obszar polityki HR oraz komunikację.

- „Dziękuję serdecznie Agnieszce Jabłońskiej za podjęcie wyzwania, udaną merytoryczną współpracę i realizacje powierzonego zadania w ustalonym przez Zarząd okresie czasu. Agnieszka pozyskała do organizacji wiele talentów i zbudowała wewnętrzne struktury odpowiedzialne za komunikację i HR, co zapewnia ciągłość procesów biznesowych i może zapoczątkować finalne zmiany w strukturze Spółki” - komentuje Katarzyna Gintrowska, Prezes Zarządu.

- „Moja misja dobiega końca. Dołączyłam do Grupy PMPG w okresie transformacji. Ostatnie dwa lata to okres dynamicznych zmian, kreowania struktur, rekrutacji wybitnych ekspertów i managerów” – komentuje Agnieszka Jabłońska. – „Osobiście, to niezapomniany moment intensywnej pracy i kontaktów z wyjątkowymi ludźmi. Wielu z nich jest związanych z Wydawcami (wprost.pl i dorzeczy.pl) od wielu lat. To siła! Grupa jest różnorodna i otwarta. Na co dzień oznacza to ciągłą wymianę różnych światopoglądów. Dzieje się to w atmosferze szacunku i zrozumienia – to nasze wartości. Autentyczność, otwartość na różne poglądy i prawdziwe emocje to nasze unikalne cechy. Cieszę się, że mogłam być ich częścią. Wracam do firmy BIGRAM, z którą byłam związana przez kilkanaście lat bogatsza o doświadczenia i dobrą znajomość branży mediów internetowych” – komentuje Agnieszka Jabłońska.

Grupa PMPG konsekwentnie podąża ścieżką obranej strategii rozwoju. Spółka planuje uruchomienie nowych domen tematycznych i formatów mediowych, przez oba wydawane przez siebie tytuły. Przykładem wprowadzania nowych projektów do „Wprost” i „Do Rzeczy”, mogą być autorskie formaty podcastów „Wprost Przeciwnie”, „Wprost o Kulturze” i „Niedyskrecje Parlamentarne”. Nowe treści ukazują się co tydzień w serwisie wprost.pl, a także Spotify, Google Podcast i YouTube, przysparzając wydawcy nowych, zaangażowanych użytkowników. Od roku, z sukcesem rozwijany jest project dom.wprost.pl. Jednocześnie Grupa PMPG aktywnie inwestuje również w nowe projekty o charakterze startupowym, m.in. jest wiodącym akcjonariuszem studia gamedev RedDeer.Games, które ma na swoim koncie blisko 100 wydanych gier i przebojem wskoczyło do TOP50 producentów gier w Polsce magazynu „Forbes”.

W 2022 r. przychody ze sprzedaży Grupy PMPG Polskie Media S.A. wzrosły o 52 proc. względem roku poprzedniego i wyniosły 45,7 mln zł.

 

O PMPG Polskie Media SA: 

Spółka holdingowa notowana na głównym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW: PGM). Działa na rynku tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca serwisu wprost.pl, e-tygodnika „Wprost” i „Magazynu Wprost Premium” oraz spółka Orle Pióro, wydawca serwisu dorzeczy.pl i  tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Spółka aktywnie inwestuje również w nowe projekty o charakterze startupowym.

www:                           www.pmpg.pl

FB:                                https://www.facebook.com/PMPG.SA

Linkedin:                      https://www.linkedin.com/company/point-group/

Twitter:                        https://twitter.com/PMPG_PL

Notowania GPW:         https://pl.investing.com/equities/point-group