Wzrost przychodów Grupy PMPG Polskie Media S.A. w I połowie 2023 r.

Wzrost przychodów Grupy PMPG Polskie Media S.A. w I połowie 2023 r.

 

Grupa PMPG Polskie Media S.A. nie tylko utrzymała, ale nawet powiększyła w pierwszym półroczu przychody o 4 proc. względem analogicznego okresu 2022 r., który był dla Grupy PMPG Polskie Media S.A. rekordowy pod tym względem.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. w I półroczu 2023 roku wyniosły 22,75 mln zł i były o 4 proc. wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej, gdy wyniosły 21,85 mln zł. Grupa utrzymała, a nawet podniosła poziom przychodów ze sprzedaży, o blisko 0,9 mln zł względem analogicznego okresu 2022 roku, który był pod tym względem rekordowy. Grupa osiągnęła wówczas (1.poł.2022 r.) 68 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży.

W pierwszej połowie bieżącego roku, obok wzrostów przychodów ze sprzedaży w wysokości 0,9 mln zł, wzrosły również koszty o 3,4 mln zł. Grupa wypracowała tym samym skonsolidowany zysk netto w wysokości 856 tys. zł.

 

1 połowa

 

1 połowa

 

Utrzymanie przychodów ze sprzedaży na podobnym poziomie, co w analogicznym okresie 2022 r. można odczytać jako sukces Grupy w obliczu sytuacji na rynku reklamy, na którą silnie oddziałuje sytuacja makroekonomiczna i nastroje konsumenckie. Na wzrost kosztów, wpływ miała również rosnąca cena papieru, oraz inwestycje w oba wydawane tytuły w postaci uruchomienia nowych formatów oraz ich sukcesywnego rozwoju.

- „Utrzymujemy wysokie przychody ze sprzedaży w 1 połowie 2023 r. To niewątpliwie zasługa rozwoju nowych formatów i obszarów tematycznych (np.: Dom.Wprost.pl, nowe podcasty oraz segment lifestyle na Wprost.pl). Trafiają one do coraz szerszego grona użytkowników i reklamodawców, co znajduje swoje przełożenie w rosnących przychodach Grupy” - mówi Jolanta Kloc, Wiceprezes Zarządu PMPG Polskie Media S.A. – „Na stronę przychodową wpływa także działalność eventowa Grupy, która od lat pozostaje ważnym elementem tożsamości obu wydawanych tytułów.” – dodaje Jolanta Kloc.

 

Wyniki jednostkowe PMPG Polskie Media S.A.

W 1 połowie 2023 r. PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła jednostkowy zysk netto w wysokości 753 tys. zł wobec 2 883 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży PMPG w 2023 r. wyniosły 13,5 mln zł i były niższe o 7 % niż przed rokiem o kwotę 960 tys. zł.

 

1 połowa skonsolidowany

 

Pierwszą połowę 2023 roku spółka PMPG Polskie Media S.A. zakończyła z zyskiem brutto w wysokości 823 tys. zł, na który składa się zysk z działalności operacyjnej w wysokości 0,6 mln zł oraz zysk z działalności finansowej w wysokości 0,2 mln zł.

Spółka jednostkowo osiągnęła mniejsze przychody ze sprzedaży w wysokości 1 mln zł przy równoczesnym wzroście kosztów operacyjnych również o 1 mln zł i mniejszych przychodach finansowych o kwotę 0,7 mln zł (odwrócenie odpisów aktualizujących na aktywa finansowe).

 

O PMPG Polskie Media S.A.

Spółka holdingowa notowana na głównym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW: PGM). Działa na rynku tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca serwisu wprost.pl, e-tygodnika „Wprost” i „Magazynu Wprost Premium” oraz spółka Orle Pióro, wydawca serwisu dorzeczy.pl i  tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Spółka aktywnie inwestuje również w nowe projekty o charakterze startupowym.

www:                                   www.pmpg.pl

FB:                                        https://www.facebook.com/PMPG.SA

LinkedIn:                             https://www.linkedin.com/company/point-group/

Twitter:                                https://twitter.com/PMPG_PL

Notowania GPW:                https://pl.investing.com/equities/point-group