Grupa PMPG Polskie Media osiągnęła 8,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży  w I kwartale 2024 roku

Grupa PMPG Polskie Media osiągnęła 8,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2024 roku

 

PMPG Polskie Media, holding mediowy notowany na głównym parkiecie warszawskiej giełdy, opublikował wyniki za I kwartał 2024 rok. W analizowanym okresie Grupa osiągnęła 8,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży oraz odnotowała ujemny wynik EBITDA i wynik netto, które wyniosły kolejno -721 tys. oraz -1,1 mln PLN. Przyczyną gorszych wyników jest w znacznej mierze zmniejszenie przychodów reklamowych, które obserwuje się w całej branży.

- Obecna sytuacja rynkowa, jak i spowolnienie gospodarcze, które obserwowaliśmy w 2023 roku wpłynęło na nasze wyniki. Widzimy znaczący spadek przychodów reklamowych, jednak podjęliśmy już odpowiednie kroki, które pozwolą nam przeciwdziałać temu zjawisku. Mowa tu o rozbudowanym programie, który skupia się na pozyskaniu klientów. Co więcej, stale pracujemy nad nową strategią rozwoju, którą będziemy chcieli zaprezentować do końca czerwca br. – komentuje Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu PMPG Polskie Media.

PMPG Polskie Media w ostatnim czasie prowadzi także działania mające na celu uporządkowanie struktury Grupy. Działania te mają za zadanie pozwolić jej skoncentrować się na kluczowych obszarach działalności oraz dostosować do implementacji nowej strategii.

- Nowa strategia rozwoju jest budowana w oparciu o obecne trendy rynkowe i zostanie dopasowana do panujących warunków makroekonomicznych. Pomimo trudności, które napotkaliśmy, pozostajemy optymistycznie nastawieni do przyszłości. Kontynuujemy nasze inwestycje w rozwój platform cyfrowych, co jest jednym z kluczowych elementów dla naszego długoterminowego sukcesu. Nasze działania mają na celu zwiększenie zaangażowania użytkowników oraz dywersyfikację źródeł przychodów – dodaje Katarzyna Gintrowska.

Nowa strategia ma się także skupiać na rozwoju dwóch największych aktywów Grupy, czyli Orlego Pióra oraz AWR Wprost – wydawców tygodników Do Rzeczy i Wprost, które w raporcie sporządzonym przez Internetowy Monitoring Mediów zajęły kolejne 3. i 1. miejsce w zestawieniu najbardziej opiniotwórczych tygodników i dwutygodników dekady. Ich rozwój ma się odbywać przy pomocy zewnętrznych inwestorów. PMPG Polskie Media chce także kontynuować realizację transakcji typu media for equity. Spółka na swoim koncie ma już takie przedsięwzięcie – mowa o inwestycji w studio gamingowe RedDeer.Games, jednego z czołowych wydawców gier, gdzie Grupa posiada pakiet około 20 proc. udziałów.

- Bardzo się cieszymy, że nasze tygodniki Wprost oraz Do Rzeczy zostały sklasyfikowane na podium najbardziej opiniotwórczych tygodników i dwutygodników ostatniej dekady w Polsce. Nasze redakcje i dziennikarze, dzięki swojemu wysokiemu zaangażowaniu pozostają liderami opinii, co służy naszym czytelnikom. Potwierdza to długotrwałe i rzetelne służenie społeczeństwu, niezależnie od panujących warunków ekonomicznych – podsumowuje Katarzyna Gintrowska.

PMPG Polskie Media:

Spółka holdingowa notowana na głównym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW: PGM). Działa na rynku tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca serwisu wprost.pl, e-tygodnika „Wprost” i „Magazynu Wprost Premium” oraz spółka Orle Pióro, wydawca serwisu dorzeczy.pl i tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.  Spółka aktywnie inwestuje również w nowe projekty o charakterze startupowym.

www:                          www.pmpg.pl 

FB:                               https://www.facebook.com/PMPG.SA 

LinkedIn:                    https://www.linkedin.com/company/point-group/ 

Twitter:                      https://twitter.com/PMPG_PL 

Notowania GPW:     https://pl.investing.com/equities/point-group