Raporty

Raporty okresowe

PMPG social

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2024

Tytuł raportu: Data: 23.05.2024 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2024 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01...

Zobacz więcej
PMPG social

Skonsolidowany raport roczny SRR 2023

Tytuł raportu: Data: 25.04.2024 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny SRR 2023 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2023 2022 2023 2022 AKTYWA, RAZEM 42 131,00 40 198,00 9 690,00 8 571,00 AKTYWA OBROTOWE 22 998,00 22 585,00 5 289,00 4 816,00 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 8 608,00 8 867,00 1 980,00 1 891,00 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2 286,00 507,00 526,00...

Zobacz więcej
PMPG social

Raport roczny RR 2023

Tytuł raportu: Data: 25.04.2024 r. Numer raportu: Raport roczny RR 2023 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2023 2 022 2023 2 022 AKTYWA, RAZEM 40 896,00 38 047,00 9 406,00 8 112,00 AKTYWA OBROTOWE 14 632,00 12 991,00 3 365,00 2 770,00 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 5 148,00 4 114,00 1 184,00 877,00 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2 158,00 143,00 496,00 30,00 ZOBOWIĄZANIA...

Zobacz więcej
PMPG social

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2023

Tytuł raportu: Data: 23.11.2023 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01...

Zobacz więcej
PMPG social

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023

Tytuł raportu: Data: 21.09.2023 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022 SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 22 750 21 851 4 932 4 707 ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -422 1 960 -91 422...

Zobacz więcej
PMPG social

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2023

Tytuł raportu: Data: 30.05.2023 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2023 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01...

Zobacz więcej