Raporty

Raporty okresowe

PMPG social

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2023

Tytuł raportu: Data: 23.11.2023 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01...

Zobacz więcej
PMPG social

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023

Tytuł raportu: Data: 21.09.2023 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022 SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 22 750 21 851 4 932 4 707 ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -422 1 960 -91 422...

Zobacz więcej
PMPG social

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2023

Tytuł raportu: Data: 30.05.2023 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2023 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01...

Zobacz więcej
PMPG social

Skonsolidowany raport roczny SRR 2022

Tytuł raportu: Data: 26.04.2023 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny SRR 2022 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2021 2022 2021 AKTYWA, RAZEM 40 198,00 36 827,00 8 571,00 8 007,00 AKTYWA OBROTOWE 22 585,00 19 736,00 4 816,00 4 291,00 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 8 867,00 9 410,00 1 891,00 2 046,00 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 507,00 1 479,00 108,00...

Zobacz więcej
PMPG social

Raport roczny RR 2022

Tytuł raportu: Data: 26.04.2023 r. Numer raportu: Raport roczny RR 2022 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2 021 2022 2 021 AKTYWA, RAZEM 38 047,00 33 816,00 8 112,00 7 352,00 AKTYWA OBROTOWE 12 991,00 8 929,00 2 770,00 1 941,00 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 4 114,00 9 110,00 877,00 1 981,00 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 143,00 1 301,00 30,00 283,00 ZOBOWIĄZANIA...

Zobacz więcej
PMPG social

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2022

Tytuł raportu: Data: 24.11.2022 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2022 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01...

Zobacz więcej