Powołanie Zarządu Emitenta na nową kadencję

Tytuł raportu: Powołanie Zarządu Emitenta na nową kadencję
Data: 08.09.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   42/2022

Powołanie Zarządu Emitenta na nową kadencję

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 8 września 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała Zarząd Emitenta na nową, 5-letnią kadencję, w następującym składzie (niezmienionym w stosunku do dotychczasowego):

1) Katarzyna Gintrowska - do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,

2) Jolanta Kloc - do pełnienia funkcji Wiceprezes Zarządu odpowiedzialnej za obszar finansowy,

3) Agnieszka Jabłońska - do pełnienia funkcji Wiceprezes Zarządu odpowiedzialnej za obszar Zarzadzania HR i Komunikacji.

Przedmiotowa uchwała obowiązuje od chwili podjęcia.

Zarząd Emitenta przekazuje informacje na temat powołanych osób w załączeniu do niniejszego raportu.

źródło: biznes.pap.pl