Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Tytuł raportu: Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Data: 28.12.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   54/2022

Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymane w dniu 28 grudnia 2022 roku, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

źródło: biznes.pap.pl