Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Data: 29.12.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   55/2022

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 29 grudnia 2022 roku Emitent otrzymał od Jarosława Pachowskiego (dalej jako Akcjonariusz) zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta.

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść zawiadomienia Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.

źródło: biznes.pap.pl