Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2022

Tytuł raportu: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2022
Data: 06.04.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   13/2023

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Spółka pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Spółka], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022, z dnia 13 kwietnia 2023 roku na dzień 26 kwietnia 2023 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku nie ulegają zmianie.

źródło: biznes.pap.pl