Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2023 roku

Tytuł raportu: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2023 roku
Data: 15.05.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   14/2023

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Spółka], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku, z dnia 18 maja 2023 roku na dzień 30 maja 2023 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku nie ulegają zmianie.

źródło: biznes.pap.pl