Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego

Tytuł raportu: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego
Data: 07.06.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   17/2023

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej jako Spółka] niniejszym przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 lipca 2023 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212.

Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna".

źródło: biznes.pap.pl