Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Tytuł raportu: Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Data: 14.08.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   34/2023

Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent] przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymane w dniu 14 sierpnia 2023 roku, powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Emitenta wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Tomasza Biełanowicza, Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

źródło: biznes.pap.pl