Zakończenie przeglądu opcji strategicznych

Tytuł raportu: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
Data: 06.03.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   12/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki PMPG Polskie Media S.A. ["Emitent" lub "Spółka"] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 35/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 marca 2024 roku podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych.

W ramach przeglądu dokonano analizy możliwości dalszego rozwoju Emitenta, z uwzględnieniem obecnej sytuacji makroekonomicznej oraz specyfiki branży Spółki.

Po rozważeniu wszystkich potencjalnych rozwiązań, podejmując decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta postanowił opracować strategię dalszego rozwoju Spółki.

W ocenie Zarządu w interesie Spółki jest, w szczególności:

a] rozwój swoich największych aktywów tj. spółek Orle Pióro Sp. z o.o. [wydawca tytułu prasowego DoRzeczy] oraz Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o. [wydawca tytułu prasowego "Wprost"], w tym z wykorzystaniem kapitału od zewnętrznych inwestorów,

b] budowa zdywersyfikowanego portfolio aktywów cyfrowych w oparciu o zasoby własne ale także nabywane, w tym na podstawie transakcji realizowanych w formule media for equity [nabycie udziałów w przedsiębiorstwie w zamian za świadczenia reklamowe i promocyjne].

Strategia Emitenta zostanie opracowana w oparciu o wyżej wymienione założenia i opublikowana do dnia 30 czerwca 2024 roku.

źródło: biznes.pap.pl