Zawiadomienie o stanie posiadania akcji własnych przez Emitenta

Tytuł raportu: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji własnych przez Emitenta
Data: 26.03.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   16/2024

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji własnych przez Emitenta

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie ["Spółka"] przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie Spółki z dnia 26 marca 2024 roku o stanie posiadania akcji własnych przez Spółkę.

źródło: biznes.pap.pl