Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PMPG Polskie Media S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PMPG Polskie Media S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku
Data: 27.06.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   22/2024

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PMPG Polskie Media S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent] przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 27 czerwca 2024 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia, któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zostały przez Zgromadzenie podjęte.

źródło: biznes.pap.pl