Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PMPG Polskie Media S.A. odbytym w dniu 27 czerwca 2024 roku

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PMPG Polskie Media S.A. odbytym w dniu 27 czerwca 2024 roku
Data: 27.06.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   23/2024

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent] przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 roku:

1. Michał M. Lisiecki, posiadający 6 044 221 akcji Emitenta, z których przysługiwało 6 044 221 głosów, co stanowiło 90,68 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 58,22 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

źródło: biznes.pap.pl