Przyjęcie przez Zarząd założeń rozwoju Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A.

Tytuł raportu: Przyjęcie przez Zarząd założeń rozwoju Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A.
Data: 28.06.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   24/2024

Przyjęcie przez Zarząd założeń rozwoju Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki PMPG Polskie Media S.A. ["Emitent" lub "Spółka"] przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 czerwca 2024 roku podjął uchwałę o przyjęciu założeń w zakresie dalszego rozwoju Spółki oraz jej spółek zależnych w latach 2024-2026.

Zarząd podjął uchwałę w związku z zakończeniem przeglądu opcji strategicznych [o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2024 w dniu 6 marca 2024 roku], w ramach którego dokonano analizy możliwości dalszego rozwoju Emitenta, z uwzględnieniem obecnej sytuacji makroekonomicznej oraz specyfiki branży Spółki.

Przyjęcie i publikacja dokumentu ma na celu wyznaczenie zarówno w ramach wewnętrznej organizacji Emitenta jak i określenie akcjonariuszom kierunków rozwoju Spółki w najbliższych latach i działań zmierzających do umocnienia jej pozycji na rynku dynamicznie zmieniających się mediów.

Szczegółowy opis przyjętych przez Zarząd założeń rozwoju zawarty jest w załączniku niniejszego raportu.

źródło: biznes.pap.pl